Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Hållbarhetsagenda för konkurrenskraft

Klimatfrågan och den omställning som kommer att krävas är en utmaning för alla. Politik, näringsliv och privatpersoner kommer alla behöva bidra till de förändringar som krävs. Nu presenterar Teknikföretagen sin hållbarhetsagenda med förslag hur en klimatpolitik med en fortsatt framgångsrik teknikindustri och ökad export kan se ut.

Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen. Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen.

Nyhet
07 juli 2020
Sakområde:

Stora delar av teknikindustrin är villig att växla om till en grönare ekonomi och bidra med ny teknik och tekniska innovationer som gör världen bättre samtidigt som de strävar efter att minska sin egen klimatpåverkan.

– För Teknikföretagen råder det ingen tvekan om att tekniska lösningar och innovationer är svaret på många av de klimatutmaningar som vi står inför. Det finns en enorm sprängkraft hos företagen för att ställa om och det är i näringslivet som nya gröna lösningar växer fram. Vi ser en teknisk utveckling som ger oanade möjligheter genom bland annat digitalisering, elektrifiering och automatisering, säger Jennie Cato, enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen.

Trots att Sverige är ett litet land och att klimatfrågan är global är möjligheterna goda för svenska företag att gå före och bidra till den globala omställningen med klimatsmarta innovationer. Med en politik som möjliggör för svenska innovationer att lösa vår tids stora utmaningar kan vi visa för omvärlden att lösningarna finns i svenska teknikföretag.

– Genom innovation och tekniska lösningar kan Sverige ta en tätposition i klimatomställningen, men det kräver ett politiskt omtag. Politiken måste bli mer aktiv i att stödja den forskning och innovation som kan bidra till klimatomställningen, och bättre på att stödja företagen så att lösningarna får en chans att komma ut på marknaden och i slutänden exporteras för ökad global klimatnytta. Klimatfrågan är global, och för Sverige är det viktigt att regleringar inte hämmar vår konkurrenskraft i relation till andra länder, avslutar Jennie Cato.

I rapporten "Hållbarhetspolitik för konkurrenskraft - Teknikföretagen i klimatfrågan" presenterar Teknikföretagen sina samlade förslag i klimatfrågan.

Ladda ner

PDF 1,5 MB

Hållbarhetspolitik för konkurrenskraft - Teknikföretagen i klimatfrågan

Läs också

Mer på Internet https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/aterhamtningspaketen-efter-corona-maste-oka-takten-i-klimatomstallningen/

Återhämtningspaketen efter Corona måste öka takten i klimatomställningen (Debattartikel i Aktuell Hållbarhet)