Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Ny våg av cyberattacker mot industrin

Sedan en vecka tillbaka pågår en mycket omfattande cyberattack mot flera större företag i Sverige. Detta är bara en i mängden av angreppsförsök som drabbat industrin och som ökat i styrka under 2020. Enligt Teknikföretagen understryker den nya attackvågen återigen behovet av att det nationella cybersäkerhetscentret kan börja agera operativt och skydda konkurrenskraften.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning. Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

Nyhet
13 nov. 2020
Sakområde:

Cyberattacker pågår dygnet runt mot näringslivet med varierande intensitet. Den senaste större attackvågen som nu sveper över företag i Sverige inleddes under fredagskvällen förra veckan, då ett dussintal större svenska företag utsattes för omfattande cyberattacker. Sedan dess har företag av alla storlekar drabbats och totalt har ca 200 infekterade datorer kunnat identifieras. Angreppet är dock ingen överraskning.

– För en månad sedan gick Säkerhetspolisen ut med en tydlig varning om förestående cyberattacker. Det är ingen slump att företag i Sverige angrips. Tvärtom. Attacker är strategiskt motiverade och systematiskt utförda, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

Den nuvarande attacken gör att system krypteras och blir obrukbara. Enligt uppgifter från polisen uppgår kostanden för de som utsätts från någon miljon, till i storleksordningen 25-30 miljoner kronor.

– Mörkertalet är stort men vi vet att nära hälften av Sveriges teknikföretag drabbats av cyberattacker de två senaste åren med driftsavbrott, störningar och stulna affärsuppgifter som följd. För hela näringslivet uppskattas prislappen för cyberangreppen till cirka 16 miljarder kronor per år, säger Patrik Sandgren.

Idag har många teknikföretag sina servrar fulla med forskningsresultat, utvecklingsprojekt och patentansökningar. Dessa representerar enorma värden för aktörer som vill ta genvägar i sin egen teknikutveckling. I praktiken kan det innebära att de företag som utvecklat ny teknik konkurreras ut av sina egna lösningar, realiserade av aktörer som ägnar sig åt cyberattacker.

För att effektivare kunna förebygga, upptäcka och hantera cyberhot pågår ett gemensamt arbete från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsberedskap att upprätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.

"Den nya attackvågen understryker behovet av ett nationellt cybersäkerhetscenter kommer på plats så snart som möjligt"
- Patrik Sandgren

– Den nya attackvågen understryker behovet av ett nationellt cybersäkerhetscenter kommer på plats så snart som möjligt och att centret prioriterar näringslivets konkurrenskraft och ser industrin som skyddsvärd. Det är av yttersta vikt att vi kan agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack, avslutar Patrik Sandgren.

För att uppmärksamma cyberhoten mot företag för arrangerar Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) en rad regionala digitala seminarier. Målet är att öka medvetenheten och ge vägledning om grundläggande cybersäkerhet.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Regionala seminarier med SÄPO för ökad kunskap om cybersäkerhet/

Regionala seminarier med SÄPO för ökad kunskap om cybersäkerhet

PDF 0,9 MB

Cyberhoten - så ser hotbilden och attackerna ut mot svenska teknikforetag

PDF 1,1 MB

Skydda din IT-miljö - En guide till medvetet säkerhetsarbete i mindre teknikföretag

 

Vid frågor, kontakta