Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 24 juni 2020

Ett sammanhållet digitaliseringsprogram är en viktig komponent i återstart av Sverige

Svenskt Näringsliv har presenterat ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning efter pandemin baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet. Avsikten är att skapa en kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen.

Bland de många centrala förslag som Svenskt Näringsliv lyfter fram understryker särskilt vikten av kraftfulla insatser för att inte företagens forskning och utveckling (FoU) ska implodera som en konsekvens av krisen. Näringslivets FoU har minskat till följd av pandemin eftersom företagen har fått prioritera annan verksamhet. Företagens försämrade finanser riskerar nu att leda till kraftigt minskade FoU-investeringar under kommande år. Detta är särskilt allvarligt för den digitala transformation som näringslivet genomgår. 

Av sistnämnda anledning är det särskilt glädjande att Svenskt Näringsliv betonar behovet av en långsiktigt sammanhållen satsning på digitalisering. Detta har tidigare påtalats från Teknikföretagen som tillsammans med ABB, Ericsson och Saab också tagit fram ett konkret programförslag på en sådan satsning. 

– Sverige behöver genomföra kontracykliska satsningar som kan bidra till en långsiktig konkurrenskraft och då är det prioriterat att öka investeringar i digitalisering av samhället säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsområdet på Teknikföretagen.

I stort önskar Teknikföretagen se en gemensam offentlig-privat satsning i tre samverkande delar.

  • Den första delen består av satsningar på forskning och utveckling för att konstruera de komponenter och systemlösningar för nästa generations digitala lösningar.
  • Den andra delen är inriktad på att förstärkta utbildningssatsningar på högskolenivå för ämnesområden med koppling till digitalisering så som programvaruteknik, radio- och mikrovågsteknik, datavetenskap, algoritmer, säkerhet, kryptering, AI och matematik.
  • Den tredje delen har fokus på investeringar i digital infrastruktur i form av den senaste teknologin (till exempel dedikerade 5G-nät för forskning) lokaliserad till till exempel teknikparker och universitet.

Programmet bör vara i storleksordningen 500 miljoner kronor per år från staten och minst lika mycket i medfinansiering från näringslivet.

Läs mer om Teknikföretagens förslag till forsknings- och innovationssatsningar här.

Läs "Kraftsamling för jobben - Reformer för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Sverige" från Svenskt Näringslivs här.