Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 22 dec. 2020

En förstärkning av FoU-avdraget och expertskatten möjliggör ökade investeringar i forskning och utveckling

Investeringar i forskning, utveckling och innovation är avgörande för hållbar tillväxt, för att möta samhällsutmaningar och för långsiktigt jobbskapande. Konkurrensen om företagens investeringar i FoU är global och Sverige måste skapa attraktiva förutsättningar och regelverk för att attrahera investeringarna.

Det statliga investeringarna och stöden i FoU kan se olika ut. Det kan handla om omfattande direkta investeringar samt riktade strategiska satsningar i forskning och innovation, exempelvis genom Vinnova. Dessa satsningar är avgörande för styrkan och attraktiviteten i Sveriges ekosystem. De stärker företagens konkurrenskraft, oavsett storlek.

Ett indirekt komplement till dessa satsningar är det så kallade FoU-avdraget, dvs att företagen får reducerad arbetsgivaravgift för personer som arbetar med FoU. Många andra länder har FoU-avdrag som är betydligt mer generösa än det svenska. Avdraget har funnits sedan 2014, men har sedan dess inte utnyttjats i den utsträckning som förutspåddes. I maj i år gjordes därför en utökning av avdraget. Taket höjdes från 230 000 kr till 450 000 kr och avdragsmöjligheten höjdes till 20 procent av det sammantagna avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Regeringen och samarbetspartierna föreslår nu ytterligare lättnad i villkoren i form av att taket för avdraget höjs till 600 000 kr per månad (från tidigare 450 000 kr) och koncern samt att de räcker med att den anställde har arbetat 50 procent med FoU (från tidigare 75 procent). Ändringarna förslås gälla från 1 juli 2021. Promemorian har nyss varit på remiss och Teknikföretagen har responderat positivt.

– Höjningen av taket gör avdraget intressant också för de något större bolagen. De kan då öka sin FoU-verksamhet och kanske förstärka med fler medarbetare. Det minskade kravet på arbetstid lagt på FoU-verksamhet å sin sida gynnar framför allt de små bolagen, eftersom de anställda där ofta måste kombinera FoU med annan sysselsättning som försäljning, säger Teresa Jonek, expert forskning och innovation på Teknikföretagen.

Teknikföretagen menar dock att den föreslagna lättnaden bör följas upp med en analys om hur företagen ser på avdraget. Är det känt? Upplevs det byråkratiskt exempelvis vad gäller tidsredovisning. Hur slår skatteverkets bedömning av vad som är godkänd FoU-verksamhet på utfallet. Dessutom bör en ytterligare höjning av taknivån utredas, med syfte att stimulera även större företag att öka sin FoU-verksamhet i Sverige.

I torsdags lade regeringen fram forskningspropositionen för 2021–2024 ” Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”, vilket Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg kommenterade. Förslaget om förstärkt avdrag finns med i propositionen och lyfts fram tillsammans med förslag om utvidgad tidsgräns för expertskatt. Genom att låta skattelättnaden gälla under de första fem åren av vistelsen istället för dagens tre så närmar vi oss de regler som andra länder i Europa har.

– Oavsett antal anställda i ett företag så gäller expertskatten vid uppfyllda villkor. Samtidigt har det visat sig i många fall vara helt avgörande för framför allt stora och medelstora företags förmåga att konkurrera om utländska topptalanger. Teknikföretagen välkomnar förslaget och skulle gärna se en ytterligare harmonisering med regelverken i länder i vår närhet, säger Teresa Jonek. Konkurrensen om talangerna är global.

En flora av kunskapsintensiva små- och medelstora företag tillsammans med stora globala forskningstunga bolag och samverkan dem emellan samt med akademi och institut är helt avgörande för vår innovations- och konkurrenskraft. Sverige är en framgångsrik forskningsnation och ska därför ha konkurrenskraftiga villkor som stimulerar företag till FoI-investeringar.

Läs mer

PDF 0,1 MB

Teknikföretagens remissyttrande Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med FoU

Mer på Internet https://www.regeringen.se/4aa710/contentassets/a4759c8237d54a4c9a073652737a34e3/ytterligare-forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifter-for-personer-som-arbetar-med-forskning-eller-utveckling.pdf

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

 

Vid frågor, kontakta