Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 22 dec. 2020

Delta i Kommissionens öppna samråd om EMC-direktivet

EU-kommissionen har inlett en granskning av EMC-direktivet (Direktiv 2014/30/EU). Teknikföretagen uppmanar därför alla medlemsföretag som är berörda av direktivet att delta i den öppna konsultationen för att undvika en revidering av direktivet.

Foto: INTERTEK
Foto: INTERTEK

Syftet med EMC-direktivet är att säkerställa att produkter på EU-marknaden inte stör radiokommunikation samt har en inbyggd tålighet mot elektromagnetiska störningar, där nivån sätts i ett antal standarder för EMC. Kommissionen har lanserat en ”Open public consultation” där företag ombeds att svara på ett antal frågor för att utvärdera hur direktivet har fungerat.

Syftet med utvärderingen är att säkerställa att en kommande möjlig uppdatering av direktivet blir så bra som möjligt avseende EMC-egenskaperna hos produkterna, möjlighet till effektiv marknadskontroll samt begränsad administrativ kostnad för att sätta produkter på EU-marknaden. Vår bedömning är att desto fler företag som besvara konsultationen och som uttrycker att direktivet fungerar väl desto mindre är sannolikheten att kommissionen föreslår en revidering.

Konsultationen är öppen till den 21 januari 2021, länk till enkäten som kan besvaras även på svenska finns här (de som avger sin kommentar en första gång till kommissionen kommer ombeds att registrera sig i EU:s transparancy Databas).

Delta i samrådet

Mer på Internet https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11868-Electromagnetic-compatibility-evaluation-of-the-EU-rules/public-consultation

Delta i Kommissionens öppna samråd om EMC direktivet

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Om EMC-direktivet/

Läs mer om EMC-direktivet i Produktkravsguiden


EU kommissionen ser regelbundet över direktiv och annan lagstiftning för att säkerställa att de uppfyller sitt syfte, att säkerställa att produkter som säljs inom EU ska vara säkra för medborgarna och även uppfylla andra krav. Samtidigt ska de underlätta marknadskontroll utan att skapa stora bördor för företag som strävar efter att uppfylla regelverket.