Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 23 dec. 2020

Coronastödet en möjlighet för grön omställning

Regeringen behöver bli mer aktiv för att ta del av de öronmärkta klimatpengarna i EU:s coronastöd enligt Teknikföretagen. ”Vi vill att Sverige snabbt tar fram en plan för hur återhämtningsfonden skulle kunna bidra till svensk industris gröna omställning”, säger Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig.

Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig på Teknikföretagen.
Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig på Teknikföretagen.

I somras kom EU:s medlemsländer överens om en återhämtningsplan för att få fart på ländernas ekonomier efter nedstängningarna under pandemin. Coronastödet omfattar totalt 750 miljarder euro, motsvarande 7.700 miljarder kronor, varav drygt hälften delas ut i rena bidrag. En femtedel av pengarna ska stötta digitalisering inom EU, medan 37 procent är öronmärkta för en grön omställning.

– Medlen är villkorade. För att medlemsstaterna ska få tillgång till dem krävs tydliga idéer om hur pengarna ska användas. Det gäller därför att identifiera relevanta projekt som kan skapa reell nytta, säger Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig på Teknikföretagen.

Redan i februari 2021 ska EU-länderna redovisa hur de vill använda stödet genom att äska pengar ur fonden. Här efterlyser Teknikföretagen nu mer aktivitet från den svenska regeringens sida.

"Sverige behöver snabbt ta fram en plan för hur vi ska agera, och den planen behöver tas fram i dialog bland annat med den svenska industrin"
- Jenny Sandahl

– Vi vill gynna konkurrenskraften för svenska företag – det är grunden för att vi ska kunna klara av omställningen. Samtidigt vill vi se till att företagen kan ge sina bidrag till den gröna omställningen. För Teknikföretagen råder det ingen tvekan om att tekniska lösningar och innovationer är svaret på många av de klimatutmaningar som vi står inför, tillägger hon.

Konkret skulle EU-pengar från återhämtningsfonden enligt Jenny Sandahl kunna bidra till att kompetensutveckla svenska företag för omställningen mot ett allt mer elektrifierat samhälle.

–  Det skulle också kunna stötta konkreta projekt som elektrifiering av tunga transporter som till exempel snabbladdning av lastbilar, ökad automatisering av produktion, eller fokuserade insatser för att stödja mindre företags klimatomställning.

Relaterat innehåll

Mer på Teknikföretagen /Vägen mot elektrifiering/

Vägen mot elektrifiering

Mer på Teknikföretagen /Hållbarhetspolitik för konkurrenskraft - Teknikföretagen i klimatfrågan/

Hållbarhetspolitik för konkurrenskraft - Teknikföretagen i klimatfrågan