Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 07 juli

Hållbarhetspolitik för konkurrenskraft - Teknikföretagen i klimatfrågan

Klimatfrågan och den omställning som kommer att krävas är en utmaning för alla. Politik, näringsliv och privatpersoner kommer fullt ut behöva bidra till de förändringar som krävs.

Ladda ner rapporten

Stora delar av teknikindustrin är villig att växla om till en grönare ekonomi, och bidra med ny teknik och tekniska innovationer samtidigt som de strävar efter att minska sin egen klimatpåverkan.

Vi ser många exempel på att näringslivet idag vill bidra och det är här nya gröna lösningar växer fram. Vi ser en teknisk utveckling som ger oanade möjligheter genom bland annat digitalisering, elektrifiering och automatisering. Med dessa krav och möjligheter kommer en unik chans att skapa hållbara system för framtiden. Det är ingen enkel resa, men det är en resa där vi är många som drar åt samma håll och där samverkan är vägen framåt.

Näringslivet vill bidra till en hållbar utveckling och hos företagen finns en enorm sprängkraft för att ställa om samhället, i form av kreativitet, teknik och engagemang. För att ta tillvara den här kraften vill vi bjuda in beslutsfattare till en diskussion om vilka förutsättningar som krävs för att hitta konkreta lösningar på de problem vi står inför.

Genom satsningar på hållbara städer, miljöövervakning, energiteknik, hållbara transport- och logistiklösningar, en cirkulär ekonomi och bättre användning av återvunna material kan den industriella utvecklingen möta de högt satta ambitioner som finns i bland annat EU-kommissionens strategi om en europeisk grön giv: att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050.

För Teknikföretagen råder det ingen tvekan om att tekniska lösningar och innovationer är svaret på många av de klimatutmaningar som vi står inför. Och redan idag pågår ett omfattande arbete inom industrin med att minska sina egna klimatutsläpp och samtidigt bidra med lösningar för att minska de svenska, europeiska och globala utsläppen

Publicerades 11 juli 2020