Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 03 nov.

Vägen mot elektrifiering

I nyhetsflödet syns satsningar på batterifabriker, politiska satsningar för ökad elbilsförsäljning och framsteg inom eldrivna lastfordon numera nästan dagligen. Det är tydligt att batterierna håller på att göra intåg, och kanske framförallt tydligt att många fordonstillverkare pekat ut batterier som vägen framåt.

Ladda ner rapporten

Men batterierna berör betydligt fler än bara fordonsindustrin, de kommer att påverka hela samhället och den industriella utvecklingen. Det handlar om hur och var vi producerar energi – och hur vi sedan lagrar den. Det handlar om efterfrågan på råvarumetaller, om svensk gruvdrift och om återvinning. Det handlar om vilka kompetenser som behöver läras ut på ingenjörsutbildningar. Och inte minst handlar det om den svenska industrins konkurrenskraft.

För när batterierna gör intåg är det med besked. Den europeiska batterimarknaden beräknas enligt EU-kommissionen redan 2025 omsätta 2 660 miljarder kronor varje år. Det är en marknad där Sverige kan – och borde – satsa för att vinna betydande andelar. Vi har nämligen goda möjligheter att bli ett föregångsland när det gäller såväl forskning och utveckling som produktion och nya tillämpningar. När världen ställer om mot eldrivet och energilagring kan batterier bli en ny svensk basindustri.

Men om batterier ska bli Sveriges nästa stora exportframgång krävs att näringsliv, akademi och politik skapar rätt förutsättningar för en sådan industri att växa fram. Med den här rapporten vill vi belysa elektrifieringens möjligheter för Sverige utifrån det faktum att batterier kommer att bli en viktig del i samhällsutvecklingen.

I arbetet med rapporten har vi genomfört intervjuer med företrädare för teknikföretag, myndigheter och branschorganisationer. Resultatet är 12 förslag som banar vägen för Sverige som ledande i elektrifiering och batteriutveckling.

Publicerades 3 november 2020