Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Standarder sätter spelreglerna för den globala handeln

Användningen av standardisering som ett geopolitiskt verktyg blir en allt viktigare fråga för Sveriges internationella konkurrenskraft.


Nyhet
26 apr. 2019
Sakområde:

Idag arrangerar Teknikföretagen tillsammans med Utrikespolitiska Institutet och Swedish Standards Institute en workshop om standardiseringens geopolitiska inverkan, med fokus på Europas relation till Kina.

Standardisering och användningen av standarder genomgår en ökad politisering. I kölvattnet av regulativt samarbete, genom till exempel frihandelsavtal, är standardisering ett användbart verktyg för att uppnå ökad marknadsharmonisering.

- Som ett exportberoende land är det vitalt för Sveriges internationella konkurrenskraft att vi bedriver en ambitiös och expansiv frihandelspolitik – detta omfattar även satsningar på att aktivt påverka utformningen av internationella standarder, säger Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen.

Genom att fastställa gemensamma standarder och specifikationer kan företag undvika kostsamma marknadsspecifika lösningar som uppstår på grund av divergerande tekniska krav på produkter. På så sätt ger användningen av standarder ett ökat marknadstillträde och underlättar den gränsöverskridande handeln länder emellan. Detta ger företagen stordriftsfördelar, genererar tillväxt och ekonomiskt välstånd.

Innehållet i de standarder som blir vedertagna i den globala handeln påverkar företags möjligheter till expansion och internationalisering. Om en produkt uppfyller kraven i en standard kan den alltså ges tillträde till internationella marknader – om inte kan företag behöva ställa om sin produktion för att möta kraven. Detta har extra stor påverkan på små- och medelstora företag.

Följaktligen sker satsningar på standardisering för att ge inhemska företag konkurrensfördelar internationellt. Stora, regionala marknader konkurrerar om rollen som global normskapare; samtidigt syns tendenser till att standarder används för att skydda inhemska marknader. Det kan ske genom att till exempel ta fram egna nationella standarder med divergerande tekniskt innehåll från internationella standarder, eller lägga till nationella särkrav.

Kina har identifierat teknisk standardisering som en viktig faktor för att öka landets påverkan på den internationella handelspolitiken. De engagerar sig aktivt i framtagandet av internationella standarder, samtidigt som de internationaliserar kinesiska standarder genom den nya Sidenvägen, det så kallade Belt and Road-initiativet. Nationellt har landets standardiseringssystem genomgått en grundläggande reform vilket kan få konsekvenser för europeiska företags exportmöjligheter till Kina.

Läs mer om seminariet här.