Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Bättre regelverk för ökad konkurrenskraft

De tekniska regelverkens utformning är avgörande för svenska teknikföretags konkurrenskraft, både inom EU och på den globala marknaden. Dåliga regler och krångliga regelverk är kostsamma för företagen och innebär förlorad tillväxt och färre jobb. Därför måste krafttag tas för att vända utvecklingen åt rätt håll så att reglerna bidrar till att företagens konkurrenskraft utvecklas i samklang med de globala samhällsutmaningarna.


Nyhet
13 mars 2019
Sakområde:

EU har vid upprepade tillfällen betonat ambitionen att bli den mest konkurrenskraftiga regionen i världen. Olika initiativ har föreslagits för att åstadkomma detta, inklusive att minska de administrativa bördorna för företagen. Även om processen för att besluta om regler som rör produkter i EU har förbättrats har resultatet inte blivit det önskade.

Regelmiljön där företagen verkar har inte utvecklats i enlighet med de politiska visionerna och retoriken. Tvärtom, har vi under den senaste tiden kunnat se flera exempel på en utveckling i fel riktning, bort från målen som sattes genom olika initiativ.

- Det måste finnas en tydlig strategi med klara principer på politisk nivå för att få till bättre regleringar, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Teknikföretagen vill se att regelverk som är kostnadseffektivt, funktionellt, lättförståeligt, tydligt och tillgängligt för alla. Ett regelverk som är enhetligt inom EU, och som öppnar vägar ut mot övriga världen. Ett regelverk som gör att vi tillsammans når uppsatta mål – lagstiftarnas, konsumenternas och våra egna – för hälsa, säkerhet och miljö. När regelverken skapar bästa förutsättningar för företagen att investera och satsa på morgondagens affärer och lösningar – först då når vi framtidens mål.

Läs mer i broschyren "Först till framtiden - Bättre regelverk för ökad konkurrenskraft" där vi har samlat ett antal övergripande mål och principer för hur regleringsarbete bör bedrivas.

Ladda ner

PDF 2,3 MB

Först till framtiden - Bättre regelverk för ökad konkurrenskraft.pdf

PDF 2,6 MB

First to the future - A better regulatory framework for increased competitiveness.pdf