Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Andelen kvinnor inom ingenjörsyrken ökar

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla vår position är kompetensförsörjningen en nyckelfråga och för att klara den behöver vi en breddad rekrytering till branschen. Det innebär bland annat att vi behöver få fler kvinnor att söka sig till teknikutbildningar och yrken. Därför är det glädjande att ny statistik visar en ökning av andelen kvinnor på flera områden.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Nyhet
14 aug. 2019
Sakområde:

– Andelen kvinnliga högskoleingenjörer och civilingenjörer går sakta uppåt både på arbetsmarknaden i stort som inom de branscher som ingår i Teknikföretagen. På högskoleingenjörssidan handlar det om en ökning från dryga 16 procent till 17 procent. Även inom andra yrkeskategorier som kvinnliga professorer och gymnasielärare inom teknik, naturvetenskap och matematik ökar andelen kvinnor. Likaså ökar andelen tjejer på gymnasiets naturvetenskapliga program och teknikprogram, säger Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Det här visar statistik från SCB och statistik som är framtagen på uppdrag av Teknikföretagen.

Första steget för fler kvinnor i branschen är att få fler tjejer att välja en teknikutbildning. Teknikföretagen har under många år jobbat för att motverka könsbundna studieval.

– För att fler ska välja en teknikutbildning måste vi eliminera de hinder som finns. Vi vet till exempel att bristen på förebilder är ett problem, därför jobbar vi med att bredda bilden och synliggöra kvinnor inom branschen och högskolan. Vi vet också att en del tjejer som ska börja teknikprogrammet på gymnasiet oroar sig för att bli ensam tjej i klassen. Därför har vi startat en Facebookgrupp där tjejer kan lära känna andra tjejer som går teknik och snacka där istället, berättar Elin Östblom, ungdomskommunikatör och avslutar:

– Även om trenden går åt rätt håll är vi är inte nöjda. Det finns fortfarande hinder som Teknikföretagen vill ta sig an inom ramen för Hack the World, organisationens samlade ungdomssatsningar. Till hösten kommer bland annat en aktivitet som syftar till att främja matteintresset, både bland killar och tjejer, vilket är angeläget om vi vill se fler sökande till teknikutbildning.