Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 24 feb. 2023

Svensk inflation: Lätt att missa baseffekterna!

I veckan publicerades den första inflationsstatistiken för 2023 som bjöd på en blandad kompott. Riksbankens målvariabel KPIF föll med hela 1,3 procent jämfört med december 2022, drivet i första hand av ett kraftigt fall i elpriser.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kontentan blev att inflationen enligt KPIF föll från 10,2 procent till 9,3 procent, ett större fall än vad de flesta inklusive Riksbanken räknat med (se bilden nedan till vänster).

KPIF-full-fart-nerfor-dubbelsvarta-pisten

Leker vi med tanken att KPIF är oförändrad varje månad under resten av året innebär det att inflationen når en procent i september och -1,3 procent i december. Detta ska inte ses som en prognos men visar med tydighet kraften i de baseffekter som skapats av förra året väldiga månadsökningar. För att KPIF-inflationen inte ska falla kraftigt under året krävs stora månadsökningar under flera månader. Om KPIF exempelvis ökar med 0,5 procent per månad skulle det innebära att KPIF-inflationen når drygt fyra procent i december 2023 (ej visat). Notabelt är att Riksbanken i sin senaste rapport, räknar med en bana för KPIF-inflationen enligt den gröna kurvan i bilden ovan till vänster. Visserligen har Riksbanken, lika lite som många andra, visat sig vara ett sanningsvittne vad gäller inflationen på sistone men ändå…

What about underliggande inflation?

Ett smolk i glädjebägaren var dock att inflationen rensat för energikomponenten (KPIFE) hoppade upp från 8,4 procent till 8,8 procent (se bilden ovan till höger). Den effekten fick en del bedömare att skruva upp sina förväntningar på framtida Riksbankshöjningar ett snäpp.

Det behöver knappast sägas att avståndet från 8,8 procent till inflationsmålet på två procent är stort. Å andra sidan finns det skäl att inte överdriva skuttet i KPIFE-inflationen, det speglar till stor del en kraftig baseffekt: i januari 2022 var månadsökningen obetydligt större än noll vilket gav en mycket ofördelaktig jämförelsepunkt. Visserligen ökade KPIFE med ansenliga 0,37 procent jämfört med december 2021 men det var faktiskt den nästa minsta ökningen under de senaste 12 månaderna, ned från 0,8 procent i december 2022.

Leker vi här med några tänkbara banor för månadsförändringarna i KPIFE resulterar det i de blå respektive gröna banorna i figuren ovan till höger:

  • Skulle KPIFE fortsatt öka med 0,37 procent per månad kommer KPIFE-inflationen att falla gradvis för att plana ut på 4,5 procent i december.
  • Skulle inflationen öka med 0,17 procent per månad faller KPIFE-inflationen till 4,5 procent i sommar för att plana ut på målet i slutet av året.

KPIFE-inflationen får alltså inte lika mycket hjälp av förmånliga baseffekter, mycket av förra årets inflation var trots allt relaterad till skenande energipriser, men de hjälper onekligen till. Exempelvis skulle en månadsökning i februari i paritet med januaris 0,37 procent, innebära att KPIFE-inflationen faller till 8 procent.

Kontentan är att djävulen som så ofta sitter i detaljerna, i all synnerhet vad det gäller inflationen de extrema åren 2022-2023.