Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 12 sep. 2022

Svagare affärsläge fortsätter

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige minskar något under tredje kvartalet i år från en hög nivå. Det är fjärde kvartalet i rad som index avtar i styrka. Sammantaget minskar också orderingången för första gången sedan våren 2020.

Bidraget till en minskad orderingång kommer från de två huvudbranscherna maskin- och transportmedelsindustrin. Därutöver minskar också orderingången något för andra kvartalet i rad för leverantörer till fordonsindustrin. Efterfrågan är fortsatt hög för elteknisk industri inklusive energiteknik samt dess underleverantörer. Bristen på arbetskraft minskar från en historisk hög nivå föregående kvartal. Likt tidigare möter teknikindustri störningar i leveranser av komponenter, insatsvaror samt logistik. 

Orderingången minskar något jämfört med andra kvartalet i år för teknikindustri sammantaget. Transport-medelsindustrin, leverantörer till fordonsindustrin, maskinindustrin, leverantörer till maskinindustrin samt instrumentindustrin rapporterar samtliga en minskad orderingång i varierande grad. Leverantörer till elektroindustrin och framför allt tillverkare av elmaskiner/elapparatur rapporterar däremot en omfattande ökning i orderingång. Ökad orderingång visar också leverantörer till bygg- och anläggningssektorn, även om den avtagit trendmässigt de senaste kvartalen. 

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Konjunkturbarometer kvartal 3 2022/

Teknikföretagens konjunkturbarometer kvartal 3 2022