Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Starkare första kvartal än väntat

Sveriges BNP-tillväxt i mars tog ännu mer fart, vilket summerar till ett starkare första kvartal än flertalet bedömare förväntat.


Ekonomisk analys
30 apr. 2021
Sakområde:

Från föregående månad steg BNP med 2,1 procent i mars, säsongsrensat. En acceleration jämfört med januari respektive februari, då ökningen från föregående månad låg på 0,7 respektive 0,2 procent. Uppgången under första kvartalet från fjärde förra året visar nu preliminärt en ökning med hela 1,1 procent, säsongsrensat. Första kvartalet i år blev alltså klart starkare än vad de första två månaderna indikerat.

bnp-indikatorn.png

Den starka inledningen på året tyder på att Sveriges BNP kommer nå pre-coronanivån snabbare än väntat. Flertalet prognosmakare har räknat med att detta skulle inträffa först under tredje kvartalet i år. Om BNP-indikatorns preliminära och grova uppskattning av BNP ändå kommer stå sig hyggligt, visar denna utveckling en förvånansvärd snabb återhämtning för svensk ekonomi. Vi har i tidigare artiklar förklarat vad den snabba återhämtningen i Sverige beror på. Det handlar om både en starkare privat konsumtion och att Sveriges industriproduktion med industrinära tjänster bidrar till styrkan i uppgången. I vår kommande konjunkturrapport kommer vi också förklara detta mer ingående (11 maj).

De leveransstörningar av insatsvaror, som i början av året förvärrats i samband med den ökade efterfrågan på industrin produkter, ser inte ut att ha satt något större avtryck på tillväxten för industriproduktionen under första kvartalet (ännu saknas produktionsdata för mars). Mycket talar emellertid för att störningarna kommer visa sig tydligare i statistiken över industrins produktion och därmed även Sveriges BNP-tillväxt under årets andra kvartal. Med andra ord kan störningarna komma att dämpa tillväxten under kvartalet.

BNP-indikatorn ger ett snabbestimat för vad Sveriges BNP kommer visa för utveckling och bygger på knapphändig information som både kan under- och överskatta utvecklingen. Den starka inledningen på 2021 talar hur som helst för att BNP kommer öka mer än väntat under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Indikatorn redovisar inte vilka delar av BNP som drog upp tillväxten, men vi utgår från att hushållens konsumtion fortsatt att bidra starkt, som den gjorde även i januari och februari. Omsättningen inom detaljhandeln steg ju än mer i mars, vilket indikerar fortsatt uppgång för hushållens konsumtion.

I vår prognos för Sveriges BNP-tillväxt, som vi kommer publicera den 11 maj, tar vi förstås hänsyn till den starka inledningen på året. Vi kommer också redovisa vår bedömning av hur de olika delarna av BNP kommer påverka BNP-tillväxten både 2021 och 2022.