Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svagt i teknikindustrin men bottenkänning

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige stabiliseras under det andra kvartalet men ligger fortsatt under normalnivå. Dessvärre minskar orderingången i varierande grad för samtliga delbranscher och grupper av leverantörer. Det visar Teknikföretagens barometer för årets andra kvartal.

Foto: Viktor Fremling Foto: Viktor Fremling

Ekonomisk analys
11 juni 2024
Sakområde:

– Vi får ändå se det som positivt att orderingången sammantaget inte minskar i samma omfattning som första kvartalet i år, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen.

Bortsett från pandemin ligger index för affärsläget kvar på den lägsta nivån sedan sviterna efter eurokrisen för över tio år sedan. Index följer som vanligt motsvarande index för teknikindustri i främst Euroområdet.                                                                                                 

– Affärsläget utvecklas ungefär som förväntat mot bakgrund av räntenivån och låg tillväxt på Sveriges största exportmarknader, säger Erik Spector.  

Ladda ner konjunkturbarometern

PDF 0.2 MB

Konjunkturbarometer kvartal 2 2024

PDF 0.2 MB

Teknikföretagens business survey Q2 2024.pdf