Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Coronaprägel på varukonsumtionen

I mars ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln ännu starkare än i februari. Ökningen i mars nådde 2,6 procent, säsongsrensat. Ännu präglas konsumtionen av ökade inköp inom sällanköpsvaruhandeln med koppling till de egna hemmen.


Ekonomisk analys
30 apr. 2021
Sakområde:

Denna typ av konsumtion tog fart under förra året i samband med ökat hemarbete, korttidspermitteringar och ”hemestrande”. Jämfört med mars förra året ligger nivån på försäljningen över 20 procent högre inom en rad områden som kan kopplas till satsningar på bostaden. Störst ökning visar ändå postorder- och detaljhandel på internet, som på ett år ökat med nära 43 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym totalt i mars översteg mars förra året med 9,1 procent, kalenderkorrigerat. Det var främst ett starkt kliv uppåt för sällanköpsvaruhandeln som drog upp detaljhandeln totalt. Sällanköpshandeln låg nära 20 procent högre i mars jämfört med nivån i mars förra året. Uppgången förstärks då jämförelsen görs mot den månad förra året då hushållen inledningsvis drog ned kraftigt på utgifter för sällanköpsvaror samtidigt som dagligvaruhandeln ökade, se diagram till vänster nedan.

Hushållen ändrade sedan sitt konsumtionsmönster redan från april, då de började satsa mer på varor inom sällanköpshandeln. Detta coronapräglade konsumtionsmönster har fortsatt under första kvartalet i år. Hushållen investerar ännu i sådant som hemelektronik, vitvaror, bygg-, järn- och vvs-varor samt färger och glas, heminredning, möbler med mera. Även i mars jämfört med februari i år steg försäljningen inom denna typ av handel relativt starkt.  

Vi räknar med att det nya konsumtionsmönstret med ökad e-handel och konsumtion av varor kopplade till egna hem kommer hållas uppe så länge restriktioner motverkar butikshandel och så länge ett relativt omfattande hemarbete präglar mångas vardag. Antalet korttidspermitterade har emellertid minskat kraftigt jämfört med i början av pandemin. I mars uppgick antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering till 37 000, enligt SCB (AKU). Den relativt långsamma takten i vaccineringen mot covid-19 talar ändå för att många kommer fortsätta satsa på egna hem och ”hemester” även i år, vilket alltså talar för fortsatt relativt stark konsumtion inom varuhandeln. Tjänstekonsumtionen ligger trots allt i startgroparna för ett uppsving längre fram, då smittspridningen gått ned och restriktioner kring social distansering och utlandsresande kan lätta.

sallankopshandeln.png