Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Stora smittoeffekter från fordonsindustri

Teknikföretagens barometer för fjärde kvartalet visade ett relativt positivt utfall. Under tredje kvartalet ökade orderingången relativt kraftigt efter nedstängningen under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet tappade dock orderingången tempo och ökade i lite lägre omfattning. Däremot rapporterade företagen ett bättre utfall i synen på orderstockar och kapacitetsutnyttjande samt ett ökat behov av arbetskraft.

Foto: Sofia Sabel Foto: Sofia Sabel

Ekonomisk analys
11 dec. 2020
Sakområde:

Trots dessa positiva tongångar visar undersökningen sammantaget ett utfall som fortsatt är lägre än historiska genomsnitt. Teknikindustri inte bara i Sverige utan också på de flesta av våra exportmarknader bedöms ändå klara vintern ganska bra, i vart fall i jämförelse med många tjänstesektorer.

Resultatet för sista kvartalet indikerar också att produktionsnivån för Sveriges teknikindustri kommer att öka mellan tredje och fjärde kvartalet i år. Det har vi i och för sig redan tagit höjd för i vår senaste prognos 2020-2021 som vi presenterade i mitten av november. I genomsnitt minskar dock produktionen i Sveriges teknikindustri i år genom det bedrövliga första halvåret. Vi får återkomma innan nyår med en liten återblick på vad som egentligen har hänt i år.

Orderingång och produktion för Tysklands teknikindustri i oktober som dök upp i veckan bekräftar bilden att det ännu inte barkat utför. Under denna månad hade inte myndigheter/politiker ännu hunnit reagera på nya problem med SARS-COV2. Men även november kommer visa sig vara en bra månad för tillverknings- och teknikindustri i Tyskland, även om det tar ytterligare en månad innan vi får officiella data.

Produktionen i personbilsindustrin I Tyskland har nämligen redan presenterats för november och denna bransch lyckades då få ihop 386 000 fordon, säsongsrensat. En riktigt bra siffra som till och med var högre än i november i fjol, 357 000, och därutöver en bra bit över månadsgenomsnittet tredje kvartalet i år på 322 000 stycken. Jämför man med läget i april i år då endast 5 708 personbilar skruvades ihop är det inte förvånande att man här och där läser i media att många tycker det går riktigt bra. Men till gamla goda tider, eller 470 000–475 000 enheter per månad, är det dock en bit kvar. Det skadar aldrig att notera var en del industribranscher i en del länder befinner sig och var de har varit.

Tysklands personbilsindustri har sofistikerade leverantörssystem som sträcker sig över hela Europa och naturligtvis också över resten av världen. Hela Tysklands fordonsindustri där personbilar utgör merparten köpte in varor och tjänster för 2 900 Mdr SEK i fjol. Produktionsvärdet uppgick till cirka 4 285 Mdr SEK. Fordonsindustri har generellt ganska låg förädlingsgrad d.v.s. underleverantörer står för stora delar av den färdiga produkten. Det hoppar till i många övriga industribranscher allt eftersom aktiviteten går upp eller ner i personbilsindustrin. Allt ifrån järnmalm, stål, aluminium, gummi, plast, textiler, glas, lim, färg utanför teknikindustrin till exempelvis elektronik och fästelement samt en och annan LED-lampa i teknikindustri påverkas på ett eller annat sätt. På senare tid har vi därmed också en av många förklaringar till att s.k. PMI-index (inköpschefers index) för tillverkningsindustrin sammantaget sett ganska bra ut över i stort sett hela Europa.

December och januari förväntas ändå bli ganska svaga månader för teknikindustri i Tyskland och i Euroområdet sammantaget då hårdare restriktioner på senare tid i viss mån kommer påverka efterfrågan på teknikvaror negativt. Vi räknar dock inte med någon kollaps likt den vi såg i våras.

Även Sveriges fordonsindustri är en stor köpare av insatsvaror och tjänster från andra sektorer inom och utom rikets gränser. Här importeras merparten av hårda insatsvaror främst från Tyskland samtidigt som Sveriges övriga industribranscher och delar av tjänstesektorn bidrar med många inhemska insatsvaror och insatstjänster. Värdet av inköpta varor och tjänster är kanske inte så mycket att skryta med jämfört med Tyskland, men gott och väl ca 285 Mdr per år.

Samtidigt är det bra att komma ihåg att en hel del av inköpen inom Europas fordonsindustri sker inom koncerner till lite lustiga priser som inte är marknadsbestämda utan många gånger en effekt av skattemässiga regler. Det flödar en hel del mellan olika länder av komponenter som storkoncerner valt att behålla ”in house”. För Sveriges del är det omfattande export mellan Sverige och Belgien, Nederländerna och Frankrike. Att ta upp alla koncerninterna flöden i Europa för VW-koncernen, BMW, Daimler, Hyundai/Kia, Honda, Nissan, Toyota, JLR, PSA och Renault skulle ta alldeles för stor plats.

Sedan 2017

Skulle vi rensa för Sveriges koncerninterna leveranser av fordonskomponenter till Europa är Tyskland det största exportlandet för Sveriges underleverantörer. Går det bra i Tyskland, går det bra i Sverige med andra ord. Detta är något som återspeglades i Teknikföretagens senaste konjunkturundersökning för sista kvartalet i år. Exportorder för leverantörer till fordonsindustrin ökade i den högsta omfattningen sedan högkonjunkturen andra halvåret år 2017.

Sofistikerade leverantörssystem finns också i maskinindustrin och inom metallvaruindustri. Vi får återkomma till dessa vid annat tillfälle.

23 procent upp - men går nästan ändå bara på tomgång

Produktionen i fordonsindustrin i EU27 bedöms minska med omkring 23 procent i år i genomsnitt. Nästa år räknar vi med att produktionen ökar i ungefär samma omfattning i genomsnitt exklusive ett lyckorus av sällan skådat slag som följd av en kanske lyckad vaccinering mot SARS-COV2. 

Produktionen stod i stort sett helt still i april i år och under inledningen av maj. Därefter har den återhämtat sig. Sista kvartalet i år bedöms den preliminärt bara ligga fyra procent lägre än under första kvartalet i år, eller index 96 med år 2015 som index 100. Från denna nivå räknar vi med att den ökar med begränsade fem procent till sista kvartalet nästa år.

Under dessa antaganden kommer produktionsnivån andra kvartalet nästa år vara 101 procent högre än under andra kvartalet i år då det mesta stod still. Således ingen större skjuts upp från nuvarande nivåer, men rejäla siffror under enskilda kvartal och i genomsnitt nästa år.

 

Fotnot:

Värdet av inköpta varor och tjänster för motorfordonsindustrin i Tyskland är lika stor som motsvarande värde för fordonsindustrin i Frankrike, Italien, Spanien, Tjecken, Slovakien, Belgien och Polen sammantaget.

Data för fordonsindustri i Tyskland och Sverige är en preliminär bedömning för 2019 från Teknikföretagen baserat på officiella siffror från Eurostat 2018.

Export av fordonskomponenter som sker ”inhouse” i Sveriges stora fordonskoncerner hamnar främst i Ghent i Belgien, Zwolle i Nederländerna och Angers i Frankrike.

I absoluta termer uppgick värdet av inköpta varor och tjänster i EU:s livsmedelsindustri till ca 750 Mdr Euro i fjol vilket är högst inom tillverkningsindustrin sammantaget som följd av en skyddad och subventionerad jordbrukssektor. Därefter följder fordonsindustrin följt av maskinindustrin.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Konjunkturbarometer kvartal 4 2020/

Konjunkturbarometer kvartal 4 2020