Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 08 dec.

Konjunkturbarometer kvartal 4 - 2020

Affärsläget för teknikindustri i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Återhämtningen under tredje kvartalet var en tillfällig reaktion på en efterfrågan som inte blev tillgodosedd under främst andra kvartalet i år. Under sista kvartalet tappar följaktligen orderingången tempo. Från låga nivåer ökar däremot kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft. Med få undantag förefaller industrin klara vintern bättre än många tjänstenäringar både i Sverige och internationellt.

Ladda ner rapporten

Trots att undersökningen visar ett sammantaget bättre affärsläge än föregående kvartal rapporterar företagen i någon mån en blandad bild. För en del företag försvann efterfrågan i stort sett över en natt även under sista kvartalet som föjd av hårdare men förhoppningsvis tillfälliga s.k. restriktioner på många exportmarknader. Andra företag har i stället fullt upp, dragit tillbaka varsel eller är i behov av nyrekrytering.

Orderingången ökar i varierande grad för samtliga delbranscher. För maskinindustrin ökar den i högre omfattning än föregående kvartal. I transportmedelsindustrin är den i stället närmast oförändrad. I metallvaruindustrin och för leverantörer till byggsektorn ökar den i samma begränsade omfattning som tredje kvartalet. Positivt är att orderingången ökar i högre omfattning för samtliga grupper av leverantörer undantaget leverantörer till elteknisk industri där orderingången fortsätter att minska. Glädjande är också att det sammantagna utfallet för orderstocken på index 96,9 har lämnat krisnivåerna index 85,6 tredje kvartalet och 80,5 andra kvartalet bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustri i Euroområdet.

Teknikföretagens undersökning indikerar att produktionsnivån visserligen kommer att öka mellan tredje och fjärde kvartalet i år. I jämförelse med fjärde kvartalet i fjol kommer den dessvärre vara omkring sex procent lägre.


Ladda ner

Publicerades 8 december 2020