Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 07 okt. 2020

Industriavtalet ska ge ökad konkurrenskraft

Det är ökad konkurrenskraft som är i fokus när vi förhandlar fram ett nytt Industriavtal. Facken inom industrin gör det för lätt för sig när de, samtidigt som ekonomin bågnar under Coronakrisens effekter, baserar löneutspel på förhoppningar om en stark konjunktur och förment goda dagar från förr.

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

– Det är vanskligt att idag slå fast vart konjunkturen är på väg. Osäkerhetsfaktorn är enorm, det går inte att andas ut, äger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

– Vi tror det är fel väg att gå att banalisera Coronakrisens effekter när vårt gemensamma ändamål med Industriavtalet handlar om att öka industrins framtida konkurrenskraft, fortsätter han.

Detta apropå en rapport från Facken inom industrin om det ekonomiska läget inför avtalsförhandlingarna.

Den fortsatta virusspridningen och hur den bemöts av myndigheterna kommer att vara avgörande för utvecklingen. I nuläget ökar virusspridningen, samtidigt ökar restriktionerna i omfattning på många ställen, exempelvis i Paris, Madrid, Tjeckien, med flera.

– I princip är inte konjunkturläget avgörande för avtalsrörelsen. Men vi ser hur många sektorer – exempelvis persontransporter, hotell, restauranger och en stor del av handeln - blöder av de restriktioner som Coronakrisen för med sig. Att i denna situation lägga sten på börda i form av stora löneökningar riskerar att få katastrofala följder för dessa branscher. Det kan vi inte blunda för, vi har ju också att ta hänsyn till den svenska ekonomin i dess helhet, säger Mats Kinnwall.

– Facken hävdar att höga löneökningar bidrar till återhämtningen genom ökad köpkraft hos hushållen. Detta är en felsyn, effekten blir ökade kostnader för näringslivet. Vägen till ökad köpkraft är i stället ekonomisk-politiska stimulanser, fortsätter Mats Kinnwall.

Facken inom industrin talar också i sin rapport om ökad konkurrenskraft inom svensk industri under åren 2017 - 2019.

– Det är en godtyckligt vald period. Tittar vi på en annan period så får vi en annan bild. Under hela femårsperioden 2015 till och med 2019 var ökningstakten i arbetskostnaderna i Sverige i snitt närmare en procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet per år, säger Mats Kinnwall.

- Den verkliga storyn är att svensk konkurrenskraft har räddats av en försvagad krona under de här åren. Ökad konkurrenskraft framåt skapar vi om löneökningarna i industriavtalet nominellt inte är högre än i konkurrentländerna, säger Mats Kinnwall.

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Konkurrenskraften i fokus för avtalsförhandlingarna/

Konkurrenskraften i fokus för avtalsförhandlingarna

Mer på Teknikföretagen /Trendmässigt högre arbetskraftskostnadsökningar i Sverige än i viktiga konkurrentländer/

Trendmässigt högre arbetskraftskostnadsökningar i Sverige än i viktiga konkurrentländer