Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Hållbarhet

Teknikföretagens 125-årsjubileum går i hållbarhetens tecken. Vi har valt att fokusera på hållbarhet, både för att vi alla har en skyldighet att agera hållbart men också för att det är industrin som har tagit ledningen i denna omställning som omfattar hela samhället.

Teknikföretagen 125 år

Vi skapar lösningarna

Vi som samhälle har stått och ställs fortfarande inför en rad stora utmaningar. De finns på områden som till exempel hälsa, miljö, transporter, boende och klimat. Där det blir allt tydligare att det inte går att fortsätta som tidigare. Risken är annars att vi försämrar framtida generationers möjligheter. Det är det som hållbarhet handlar om.

För många av dessa utmaningar är det teknisk innovation som kommer att vara lösningen. Det handlar om nya, smarta system och produkter. Det handlar om nya material. Och det handlar till exempel om hur avfall kan bli en del i en cirkulär ekonomi, där en så stor del av använt material som möjligt återvinns. Dessa lösningar är sådant som gör det möjligt att förena en god levnadsstandard för alla med en långsiktig omsorg om människor och miljö.

I flera fall kommer dessa lösningar från industrin.  I teknisk industri är innovation det främsta konkurrensmedlet, och där introduceras i högt tempo nya lösningar som har hållbarhet som bärande idé.  Idag är det många gånger industrin som driver på, och sätter standard för hållbara lösningar.

Det är därför som Teknikföretagens 125-årsjubileum kommer att bestå av många olika berättelser från industrin. Vi vill lyfta fram det goda arbete som nu görs. Men vi vill också påminna om att tekniska lösningar även historiskt har förbättrat människors tillvaro och bidragit positivt, socialt, ekonomiskt eller ekologiskt.  Jubileet blir även en plattform för att driva på diskussionen om vad som behövs för att nå en hållbar framtid.

För Teknikföretagen är hållbarhet på allvar. Hållbarhetsarbete handlar om uppriktiga ansträngningar för att hitta lösningar som har en reell inverkan på de områden där dessa lösningar ska användas.

De områden som omfattas av ett hållbart synsätt definieras enklast genom Agenda 2030. Det är de globala mål som FN satt upp och som det råder en bred uppslutning kring.  Dessa ligger också som en bakgrund för de exempel som lyfts fram i 125-årsjubileet. En del företagsexempel kopplar till ett visst mål, medan andra ger ett bredare avtryck. Oavsett vilket, är det företagens lösningar som kommer att vara i fokus för 125-årsjubileet.

Den 1 juli 1896 grundades Verkstadsföreningen. Initiativet kom från olika verkstäder i Göteborg, och inte långt efter det blev föreningen rikstäckande. Det blev den organisation som långt senare skulle byta namn till Teknikföretagen. 

Idag är det fortfarande medlemsföretagen som ger Teknikföretagen dess uppdrag, även om industrin ser väldigt annorlunda ut idag. Teknikföretagen representerar över 4 000 företag inom industrin. Vi är den tekniska industrin. Och det är vi som skapar lösningarna.   

Teknikföretagen 125 år

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagen 125 år/

Tillbaka till kampanjsidan