Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 16 dec.

Teknikforetagens remissvar angaende Naringslivets klimatomstallning

Remissvar M2022/01829
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen tackar för möjligheten att yttra oss om förslagen i Tillväxtanalys rapport Näringslivets Klimatomställning och vill skicka med följande synpunkter.

Teknikföretagen anser att Tillväxtanalys rapport som innehåller 47 förslag för att ställa om det svenska näringslivet brister i flera delar. Först och främst saknar rapporten ett helhetsperspektiv på lång sikt. Analysen borde identifiera hur olika sektorer bidrar till klimatomställningen idag och hur de kan bidra på ett kostnadseffektivt sätt framöver. En sådan analys bör sedan ligga till grund för förslag till ytterligare styrning. I stället läggs förslag som är spretiga och många av dem är nya utredningar. Givetvis behövs analyser innan man inför ny styrning, men dessa hade kunnat förberedas av de involverade myndigheterna under tiden så att mer konkreta förslag på styrmedel eller åtgärd hade kunnat presenterats i rapporten.

Publicerades 16 december 2022

Miriam Münnich Vass Näringspolitisk expert inom klimat och energi 08-782 08 36 Maila