Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remisssvar 15 juni

Teknikföretagens yttrande - slutbetänkande av Valideringsdelegationen

Yttrande U2020/00129/GV
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen anser i enlighet med utredningen att validering tillför värde och nytta för såväl individer, företag, utbildningsanordnare och samhället i stort. Validering har stor betydelse för våra medlemsföretags kompetensförsörjning. Teknikföretagen delar dock Valideringsdelegationens bedömning att det svenska systemet för validering hittills varit decentraliserat och splittrat och att begreppet definierats på olika sätt. En generell reglering för ett sammanhållet system och en grundläggande för samsyn för vad validering är, är därför en viktig institutionell förutsättning. Detta för att värdet och nyttan av validering för individer och arbetsgivare ska bli tydligare och enklare att kommunicera.

Publicerades 11 juli 2020

Mats Andersson Näringspolitisk expert inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildning 08-782 08 57 Maila