Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Välkommet Natobesked!

Med Ungerns ja så har det sista villkoret uppfyllts för Sveriges snara Natomedlemskap. I princip återstår bara pappersarbete. Teknikföretagen välkomnar beskedet.


Nyhet
27 feb. 2024
Sakområde:

Tekniksverige kommer inom Nato att fortsätta ha en central betydelse för samhällets utvecklingsförmåga, motståndsförmåga och återhämtningsförmåga. Som nation inom Nato kommer Sverige att dra stor nytta av den innovationskraft som finns inom industrin både till civila och militära ändamål.

Natomedlemskapet pekar också generellt mot vikten av att utnyttja civil-militära synergier bättre och på det sättet ta tillvara innovationskraften ännu mer. Vi är bara i början av den resan, där Teknikföretagens medlemsföretag kommer att spela en avgörande roll

Vi ser att det i nuläget finns en stor investeringsskuld när det gäller infrastrukturen i Sverige. Den måste naturligtvis hanteras och Natomedlemskapet signalerar att det inte är aktuellt att dröja med de åtgärder som krävs.

Inför Natomedlemskapet har det förts en positiv diskussion angående de styrkor som Sverige har och som vi ska bygga vidare på. Till det vill jag lägga att politiken måste stötta detta genom att skapa goda ramvillkor för exempelvis elförsörjning, infrastruktur i form av vägar, järnvägar och hamnar, utbildningssystem, forskning samt bättre fungerande och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

Till det nya geopolitiska läget hör också ökade cyberhot och utsatthet för industrispionage. Tyvärr är tekniksverige en primär måltavla och attacker sker mot alla typer av företag – såväl större bolag som mindre underleverantörer. Ansvariga myndigheter bör prioritera skydd av teknikföretag. Det behövs långsiktiga satsningar på kompetensförsörjning och utveckling för att öka och fördjupa kunskapen på området.