Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Pia Sandvik ledamot i nytt Försvarsinnovationsråd

Regeringen har den 30 maj fattat beslut om att inrätta ett försvarsinnovationsråd där Teknikföretagens vd Pia Sandvik blir invald ledamot.


Nyhet
30 maj 2024
Sakområde:

Försvarsinnovationsrådet leds av försvarsminister Pål Jonson och har som syfte att lyfta möjligheter och utmaningar i det fortsatta arbetet med regeringens försvarsinnovationsinitiativ.

– Jag tycker att det känns väldigt hedrande och viktigt att få ta emot detta typ av uppdrag, säger Pia Sandvik.

Rådet består av försvarsminister Pål Jonson och nio ledamöter enligt nedan: 

Michael Claesson, chef för Försvarsstaben, Försvarsmakten
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
Eva Hagwall, överdirektör, Försvarets materielverk (FMV)
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Micael Johansson, verkställande direktör, Saab
Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen
Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Catharina Sandberg, verkställande direktör, LEAD – LiU Entrepreneurship and Development
Pia Sandvik, verkställande direktör, Teknikföretagen

Bakgrund

Under våren 2023 lanserade regeringen ett försvarsinnovationsinitiativ. Initiativet utgör en nationell strategisk plattform för ett långsiktigt arbete för att bland annat omsätta resultat av teknikintensiv innovation i civila sektorn till militär förmåga. 

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/05/inrattande-av-ett-forsvarsinnovationsrad-starker-samverkan-mellan-forsvarssektorn-och-den-civila-sektorn/

Läs regeringens pressmeddelande