Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 02 mars 2023

Teknikföretagen inbjudet till regeringens Näringslivsråd

Regeringen har handplockat ett urval av aktörer till ett näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Bland de utvalda finns Teknikföretagen, vars medlemmar har internationell överblick och erfarenhet av verksamhet i turbulenta områden. En stärkt teknikindustri ger ett stärkt försvar av Sverige.

Regeringen har bjudit in ett tiotal aktörer att delta i ett strategiskt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Bakgrunden till rådet kommer av att näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet bedriver samhällsviktig verksamhet för Sverige. Det är därför väsentligt att industrin är involverad i totalförsvarsplaneringen och hur försörjningsberedskapen ska fungera. Industrin i Sverige agerar på en global marknad och har erfarenhet av att jobba under turbulenta förhållanden och snabbt skiftande förutsättningar. Detta kräver ofta planering och koordinering över nationsgränser.

– Det är glädjande att Teknikföretagen blivit inbjudna. Våra medlemmar är verksamma i stora delar av landet och har unika insikter. Många agerar dessutom på en internationell arena. Inbjudan är ytterligare ett kvitto på industrins viktiga roll, inte bara för näringslivets konkurrenskraft utan för hela samhället. Tillsamman med bland annat Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) kommer vi kunna bidra med reell kunskap och lösningsförslag, kommenterar Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen som kommer representera organisationen i rådet.

Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Bland de inbjudna finns också Försvarsmaktens överbefälhavare.

Inom ramen för rådet kommer Teknikföretagen företräda teknikindustrin. Organisationen har återkommande påtalat att uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar är starkt beroende av industrins förståelse av teknologi och möjlighet att applicera kunskapen. En viktig del i kunskapsgenereringen är innovationsprogram såsom Produktion 2030, Smartare elektroniksystem och Avancerad Digitalisering – program där industrins samarbetar med staten, institut och akademi för att katalysera teknikutveckling. Många av de tekniker som genereras i bolag i Sverige har så kallade dubbla användningsområden, dual use, och kan användas både civilt och i försvarssammanhang.

– Det nya totalförsvaret behöver baseras på spetsteknik inom exempelvis materialteknik, energiteknik, sensorteknik, kommunikationsteknik och elektronik. Kompetensen för dessa områden finns inom industrin och vi behöver därför ha mer gemensamt utvecklingsarbete mellan civil industri och Försvarsmakten, tillägger Klas Wåhlberg.

Teknikföretagen anser att ett första prioriterat steg mot dual use vore att initiera gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser inom ramen för innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering. Programmet som startade 2021 fokuserar på digital teknik inom utvalda styrkeområden med målet att snabbt införa nya lösningar. Staten och industrin delar på finansieringen med målet att lägga 2 miljarder kronor per år under minst 10 års tid.