Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Sverige behöver en strategi för STEM-utbildningar

Sverige är och har länge varit en framstående tekniknation. Men kortsiktiga politiska beslut har lett till att utbildningssystemet går i otakt med samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov, och kompetensbristen inom IT och teknik är ett hot mot Sverige. Teknikföretagen vill se en strategi för STEM – Science, Technology, Engineering och Mathematics med kortsiktiga och långsiktiga mål, och en handlingsplan med insatser genom hela utbildningssystemet. Särskilt viktigt är grundskolan.

Foto: Shutterstock/Viktor Fremling Foto: Shutterstock/Viktor Fremling

Nyhet
06 feb. 2023
Sakområde:

STEM är ett samlingsbegrepp som inkluderar främjande av kreativitet, problemlösning och innovationsförmåga för de kompetenser som behövs för att Sverige ska vara ett innovativt land i framkant. Begreppet är väl etablerat internationellt och flera av våra grannländer kraftsamlar i frågan eftersom utbildningar inom dessa områden i allra högsta grad kopplas till ländernas förmåga att klara sin gröna och digitala omställning. Men här i Sverige genomförs mest enstaka punktinsatser.

- Vi ser ett behov av en betydligt mer långsiktig och strategisk plan för hela det här området för att kunna säkra teknikindustrins kompetensförsörjning på sikt. Utan ett helhetsgrepp kommer kompetenssituationen vara minst lika ansträngd om 10-15 år. Vi vet också att kunskaper i och intresse för till exempel teknik, matematik och programmering kommer att efterfrågas inom väldigt många yrken och sektorer framgent. Därför borde detta vara en prioriterad nationell angelägenhet, säger Li Ljungberg, expert på kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Teknikföretagens medlemsföretag efterfrågar alltjämt STEM-kompetens; kunskaper och intresse inom bland annat teknik och problemlösning för att tillsammans utveckla lösningar på de utmaningar samhället står inför. Tyvärr har Sverige halkat efter på området.

- Vi kommer göra vårt yttersta för att få upp detta på den politiska dagordningen. Syftet är att få en ökad ”sense of urgency” kring frågan. Det gör vi bland annat genom en digital kampanj riktad mot beslutsfattare, säger Li Ljungberg.

När skolan debatteras används gärna begreppet likvärdighet. Att svensk skola ska vara likvärdig. Men den faktiska situationen är att det saknas många behöriga lärare i de här skolämnena och över hälften av tekniklärarna är obehöriga. Många tjejer väljer också bort teknikutbildningar på grund av bristande självförtroende i matematik. Det är inte likvärdighet.

- Det finns glapp i hela utbildningskedjan och glappen i till exempel grundskolan skapar problem högre upp i utbildningskedjan. Det leder till att man har få sökande till utbildningar som är samhällskritiska och till större avhopp från utbildningar, på grund av för dåliga förkunskaper. Vi ser därför behov av tydliga mål för STEM-området och en handlingsplan med insatser genom hela

Vill du veta mer om STEM? Besök Teknikföretagen - STEM (teknikforetagen.se)