Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 01 dec. 2023

Stärkt konkurrenskraft genom handel, investeringar och fokus på den gröna och digitala omställningen

Idag presenterades den länge efterlängtade strategin för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft. Det är en strategi som spänner över flera politikområden, något som också syntes på presskonferensen där tre statsråd deltog. Det var Bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, Utbildningsminister Mats Persson och Civilminister Erik Slottner.

Från vänster: Mats Persson, Johan Forssell och Erik Slottner.
Från vänster: Mats Persson, Johan Forssell och Erik Slottner.

- Strategins tre målbilder stämmer väl med Teknikföretagens uppdrag, där fokus är konkurrenskraft genom en välfungerande inre marknad och global handel. Våra medlemmar har de gröna och digitala lösningar som regeringen förväntar sig ska bidra med den ökade handeln, kommenterar Karin Aase, enhetschef Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen.

Strategin lyfter behovet av bra förutsättningar för forskning och ett effektivt innovationssystem på hemmaplan. Bland satsningarna nämns bättre förutsättningar för test- och demonstrationsmiljöer och satsningar på långsiktiga och strategiska forsknings- och innovationssamarbeten med partnerländer.

I den nya strategin beskrivs också att Sverige ska bli mer attraktivt för internationell kompetens, både sett till karriärsmöjligheter och levnadsstandard. Ett arbete som sker på både nationell och regional nivå. Områden som adresseras är till exempel konkurrenskraftiga villkor för beskattning och effektiv handläggning av arbetstillstånd, men också praktiska frågor som bostäder och bankkonto.

- Vi har länge efterfrågat ett mer näringspolitiskt perspektiv i synen på internationell kompetens, att det handlar om svenska företags konkurrenskraft. Nu får vi gehör för detta, säger Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen. Ambitionerna och helhetsgreppet på detta område är ett positivt besked för svenska teknikföretag. Nu ser vi fram emot att detta omsätts till åtgärder i praktiken.

Ett ökat fokus på samarbete inom främjandet och exportfinansiering som strategiskt verktyg är två andra välkomna förslag. Även delarna som är hämtade ur Harald Sandbergs rapport kring den ökade samordningen av handel och bistånd är välkomna.

- Vid en första genomläsning är det en intressant strategi och vi ser fram emot att jobba vidare tillsammans för att uppfylla målen, avslutar Karin Aase.

Teknikföretagen ska nu analysera strategin och dess förslag i mer detalj.

Mer på Internet https://www.regeringen.se/contentassets/0fcabeeb93aa4a7bb12574e09ded25f6/strategi-for-sveriges-utrikeshandel-investeringar-och-globala-konkurrenskraft.pdf

Regeringens strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft