Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Ny arena för att tackla framtidens utmaningar

Många kloka röster fick ta plats när Techarenans event Zero, för vilket Teknikföretagen är en partner, gjorde premiär på torsdagen. Den gemensamma nämnaren för diskussionerna handlade om vad som krävs för att nollställa framtidens globala problem – genom att hitta lösningar på dessa.

Miriam Münnich Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi. Miriam Münnich Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi.

Nyhet
24 mars 2023
Sakområde:

Politiker, ambassadörer, hållbarhetsexperter och investerare samsades med en rad näringslivstoppar med bakgrund i branscher från allt ifrån transporter till livsmedel och batteritillverkning.

Syftet med Techarenan Zero var att samla några av dagens mest relevanta personer för att diskutera framtidens viktigaste frågor – sådant som klimatomställning, energiförsörjning och elektrifiering.

Etablerade företag som Scania och Spotify var talare på eventet, men även nyare aktörer – exempelvis Kärnfull Next, som utvecklar framtidens kärnenergi – pratade om sina ambitioner för den gröna omställningen.

Från Teknikföretagen deltog Miriam Münnich Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi, som en av huvudtalarna inför ett panelsamtal om elektrifiering.

– Våra 4 300 medlemmar utvecklar i dag den teknik som vi kommer att behöva i framtiden, för elektrifieringen och klimatomställningen. Och de är mycket villiga att bidra till detta, sa hon.

Dock behöver företagen bättre förutsättningar för att kunna utnyttja sin potential, poängterade Miriam Münnich Vass. Där kan politiken göra mycket.

– Många av de mindre företagen som vill bidra till den gröna omställningen lider av höga elpriser. När det kommer till elinfrastrukturen har bara lite förändrats. Vi behöver överföra mer el från norr till söder. Från industrin hade vi gärna sett att det hade gått ännu fortare.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen