Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 08 dec. 2023

Mikroteknikföretag - små och naggande goda

Bidraget från mindre teknikföretag till forskning och utveckling överträffar förväntningarna. FoU som motsvarar över 2 miljarder kronor utförs årligen i det fördolda. Deras behov av kunskap och teknik är därmed minst lika stort som hos större företag.

Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Små teknikföretag får de sällan den uppmärksamhet de förtjänar. De tillfrågas sällan, och är regelbundet exkluderade när företag ska undersökas och innovationsverksamhet mätas. I praktiken innebär det bland annat att den forskning och utveckling (FoU) som de bedriver osynliggörs. Men bara för att företagen är små innebär det inte att de är oväsentliga eller att deras verksamhet saknar betydelse. Tvärtom fyller de en viktig kompletterande roll i ekosystemet, inte minst som specialister.

För att synliggöra den dolda FoU:n som utförs i Sverige har Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en specialstudie av mikroföretag, det vill säga företag med minde än 10 anställda. Resultatet överträffar förväntningarna och visar på omfattande innovationsverksamhet. FoU till ett värde av i storleksordningen 2-3 miljarder kr bedrevs årligen i mikroföretagen. Resultaten från arbetet skapar konkurrenskraft för de enskilda företagen men också för de aktörer som de samarbetar med.

- Även om mikroföretag inom många olika sektorer utför FoU så går det att notera att det är mindre teknikföretag inom exempelvis mjukvara, provning, analys, och datahantering som står för den dolda FoU:n. Dessa företag spelar roll. De är små och naggande goda för innovationssystemet, kommentarer Patrik Sandgren vid Teknikföretagens Näringspolitiska avdelning.

För att dessa företag ska få högre utväxling på sina FoU-investeringar har Teknikföretagen påtalat behovet av att staten möter upp och underlättar genom strategiska långsiktiga innovationsprogram. Sådana program, exempelvis Produktion 2030 och Smartare elektroniksystem, har visat sig påtagligt effektiva i att bistå mindre företag att skapa strategiska samarbeten och nyttiggöra sina FoU-investeringar. Resultaten från SCBs undersökning visar att det är mer angeläget än någonsin.

Investeringar i FoU inom näringslivet fördelat på storleksklass

diagram över Investeringar i FoU inom näringslivet fördelat på storleksklass

Läs SCBs studie här: FoU bortom den officiella statistiken (scb.se)