Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Lösningen på kompetensbristen borde toppa regeringens att göra-lista

Sverige behöver kompetent arbetskraft för att säkra nya gröna industrietableringar. Näringslivet drar sitt strå till stacken – men möts av en ointresserad och ansvarslös offentlig sektor, så inleddes en ledare i DN nyligen.

Foto: Viktor Fremling Foto: Viktor Fremling

Nyhet
15 mars 2023
Sakområde:

Det ledaren sätter ljuset på är bristerna i vårt system som hämmar kompetensförsörjning till näringslivet. Teknikföretagen kan bara förstärka bilden av att situationen är allvarlig och att politiker och beslutsfattare måste förstå allvaret.

Artikeln nämner stora investeringar i Skellefteå och Mariestad. Utöver det ser vi investeringar i bland annat Göteborg, Västerås, Ludvika och Skövde. Gemensamt för dessa investeringar är att de endast blir av om någon kan göra jobbet.

Kompetensutmaning har vi sett under många år, både inom industrin och inom andra branscher, trots det har vi inte sett den kraftsamling eller kriskommission som skulle behövas.

Vi måste våga prioritera resurser till samhällsviktiga utbildningar där det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

Samordning måste ske mellan myndigheter, kommuner och enskilda utbildningar. Den debatt som ibland ställer utbildningsformer mot varandra är fel ute. Alla vägar till jobben behövs. Vi behöver relevanta utbildningar av hög kvalité inom hela utbildningsystemet inklusive högskolan, vi behöver träffsäkra arbetsmarknadspolitiska insatser och vi behöver göra det attraktivt och enkelt att komma till Sverige och jobba från andra länder. 

Detta handlar inte endast om en utbildningspolitisk fråga. Varken för regeringen eller för kommunerna. Kompetensförsörjningen är av extrem vikt för näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken men även miljö- och klimatpolitiken. I en kommun eller region handlar det om företagens möjlighet att verka och exponera på orten samt i många fall en av ortens största arbetsgivare. I Teknikföretagens kompetensrapport från 2022 uppger hälften av företagen att de inte kunnat expandera verksamheten som planerat. Knappt 20% uppger att de varit tvungna att förlägga eller funderar på att förlägga viss verksamhet utomlands.

Jobben som skapas inom industrin har stor regional betydelse. Industrins andel av BNP är ca 20 procent och för varje direkt jobb inom industrin skapas ytterligare 1,2 jobb i underleverantörsledet. Det inkluderar inte kringjobb i andra sektor som vård, skola, besöksnäring. Att hitta sätt att lösa kompetensförsörjningen till näringslivet är en av regeringens viktigaste frågor.

Mer på Internet https://www.dn.se/ledare/misslyckandet-i-skelleftea-far-inte-upprepas/

Ledare: Misslyckandet i Skellefteå får inte upprepas (DN.se)