Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Industrin måltavla när Sverige halkar i cybersäkerhet

Samtidigt som cyberattackerna mot näringslivet ökar i volymen och precision är skyddet obekvämt svagt. En betydande andel av cyberattackerna utförs av statsunderstödda grupper utanför Sveriges gränser. Bekymmersamt anser Teknikföretagen som vill se ökat fokus från ansvariga myndigheter att värna industriell konkurrenskraft.


Nyhet
06 feb. 2023
Sakområde:

Tidningen Näringslivet uppmärksammar i en relevant artikel att cybersäkerheten i Sverige är eftersatt och att det skapar ett allvarligt läge för svensk industri då attackerna ökar.

Teknikföretagen kan konstatera att cyberattacker mot näringslivet inte är något nytt som uppkom 2023. Tvärtom har svensk industri sett en ökad grad av attacker under ett flertal år. Det ”nya” är att cyberattackerna ökat i sofistikationsgrad, samordning och precision. Konsekvenserna går att mäta i störningar, avbrott och förlorade immateriella värden som summeras i årliga kostnader för miljardbelopp.

- De samlade direkta kostnaderna för de digitala attackerna uppgår till omkring 15-20 miljarder kronor för svenska företag. Det är framförallt de forskningsintensiva industriföretagen och deras underleverantörer som drabbas säger Patrik Sandgren vid Teknikföretagens Näringspolitiska avdelning.

En särskild utmaning i sammanhanget är att attackerna understöds av främmande stater.

- Det är orimligt att enskilda företag ska kunna värja sig mot statsaktörer. Här har staten en central roll, inte minst genom det nationella cybersäkehetscentrumet, där ett antal myndigheter samarbetar. Samarbetet mellan myndigheterna måste fungera, de måste få de resurser uppdraget kräver och de måste se industrins konkurrenskraft som skyddsvärd, kommentarer Patrik Sandgren.

Mer på Internet https://www.tn.se/inrikes/25651/experter-cyberkriget-mot-sverige-trappas-upp-sa-skyddar-du-dig/

Experter: Cyberkriget mot Sverige trappas upp – så skyddar du dig