Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Hon är Teknikföretagens nya vd

I dag börjar Pia Sandvik sin nya roll som vd för Teknikföretagen. Vägen hit har varit lång men inte krokig – med en förkärlek för teknik och utveckling intar Pia Sandvik en given plats på kontoret i Storgatan 5 i Stockholm.

Pia Sandvik är ny vd för Teknikföretagen. Foto: Erik Thor. Pia Sandvik är ny vd för Teknikföretagen. Foto: Erik Thor.

Nyhet
22 sep. 2023
Sakområde:

Pia Sandvik, ny vd på Teknikföretagen, arbetade senast som vd för forskningsinstitutet RISE. Där var hennes uppdrag, som hon själv beskriver det, att med hjälp av tillämpad forskning stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Dessförinnan har hon haft flera andra tunga roller, där teknik har varit den gemensamma nämnaren för alla.

– Teknik har följt min karriär på ett eller annat sätt. Jag älskar teknik och tror på den som möjliggörare för hållbara lösningar och ökad välfärd, berättar hon.

Pia Sandvik tog en civilingenjörsexamen i maskinteknik i Linköpings universitet och började därefter att doktorera i kvalitetsteknik, som hon disputerade i 1997. När hon senare flyttade med familjen till Luleå började hon att undervisa i kvalitetsteknik på Luleå tekniska universitet.

Sedan gick flyttlasset igen, den här gången till Östersund där hon blev kvalitetschef på Ericsson UAB. Efter en vända på Mittuniversitetet, dåvarande Mitthögskolan, där hon var prorektor i tre år, återvände hon till Luleå tekniska universitet för att bli rektor. Dit arbetspendlade hon medan Östersund fortfarande var platsen för familjelivet.

– På Luleå tekniska universitet jobbar de mycket med tillämpad teknikforskning, vilket passar mig jättebra. Jag gillar att se hur något utvecklas och kommer till nytta, säger hon om arbetet på lärosätet.

Pia Sandvik har också erfarenhet av den privata sektorn, främst från tiden då hon jobbade som vd för Länsförsäkringar i Jämtland. Slutligen anställdes hon på RISE år 2016, efter att de olika instituten som nu utgör verksamheten, som bland annat Innventia och Swerea, hade börjat processen om att slå sig samman tre år tidigare. Hon blev den första vd:n för den sammanslagna koncernen.

Från och med den 22 september 2023 är det dock Teknikföretagen som blir Pia Sandviks nya arbetsplats. Relationen till Teknikföretagen är däremot inte ny, utan har sin historia.

Vad har du för relation till Teknikföretagen sedan tidigare?

– Jag har suttit i styrelsen i ett antal år och har därmed god inblick i verksamhetens viktigaste frågor. Dessutom har jag via RISE jobbat jättemycket ihop med Teknikföretagen på olika sätt, till exempel med de strategiska innovationsprogrammen som Vinnova har.

– Jag har verkligen en positiv bild av Teknikföretagen. Organisationen fyller en viktig roll som samhällsbärare. Genom att vara den största företrädaren för industriföretag är Teknikföretagen en samlad röst med kapacitet att driva medlemmarnas frågor framåt.

Hur skulle du beskriva den svenska industrins konkurrenskraft i dag?

– Jag bedömer att svensk konkurrenskraft i det stora hela är bra – bolagen är starka när det kommer till produkter, tjänster och teknikutveckling. Sverige är också ett av de mest innovativa länderna i världen – det säger också något om konkurrenskraften. Det finns en stor förmåga till förnyelse.

– Vad gäller grön omställning finns det även många företag i den fronten. Nu finns det till exempel en hel batteribransch i landet som inte fanns för cirka sex år sedan.

Hur viktigt skulle du säga att Industriavtalet är för svensk arbetsmarknad?

– Industriavtalet har över tid visat sig ha en stabiliserande effekt på arbetsmarknaden. Trycket och förväntningarna var inte lägre den senaste gången, när kollektivavtalsförhandlingarna skedde samtidig som ekonomisk oro och hög inflation. Jag upplever – hittills har jag bara gjort det från sidan – att förhandlingarna i samband med avtalsrörelserna görs på ett ansvarsfullt sätt från alla inblandade parter. Att man tittar på det på ett holistiskt sätt, på det som är samhällsekonomiskt bäst, och inte bara utifrån sitt perspektiv. Med respekt för uppdraget.

Vilka erfarenheter kommer du att tillföra Teknikföretagen?

– När det kommer till vad jag kan tillföra så handlar det om mina erfarenheter inom forskning och utbildning, men också ledarskap. Jag har jobbat med ledarskap i 25 år i olika typer av organisationer. Jag kommer också att kunna bidra med ett ”utvecklingsperspektiv”. Jag vill att vi ska förflytta oss i en positiv riktning och kunna påverka ännu mer.

– Men det är också först när jag kommer in i organisationen som jag kommer att se tydligt vad jag kan bidra med. Jag vill även prata med medlemmarna, och på så sätt göra ett ordentligt jobb.