Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Staten måste växla upp för att bygga ut elsystemet

Regeringen arbetar med att ta fram en energipolitisk inriktningsproposition och har bett om inspel från oppositionen och näringslivet. Teknikföretagen skickar idag in ett inspel, bestående av 10 punkter, till Regeringskansliet.


Nyhet
26 sep. 2023
Sakområde:

- Vi förväntar oss att regeringen agerar på våra inspel eftersom det är bråttom att få till en storskalig utbyggnad av elsystemet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Miriam Münnich Vass på Teknikföretagen. 

För att svensk industri ska vara konkurrenskraftig och bidra till klimatomställningen i världen är det avgörande att utbyggnaden av ett fossilfritt elsystem lyckas och att kostnaderna för elen hålls nere. 

Teknikföretagen vill bland annat att politiken:

  • Betraktar elsystemet som grundläggande samhällsinfrastruktur där staten tar ansvar.
  • Tydliggör elsystemet inriktning, för att minska investeringsrisken, genom att införa konkreta mål för planerbara, väderberoende och flexibla resurser.
  • Effektiviserar tillståndsprocesserna, åtgärdar acceptansproblematiken och skapar incitament för ny elproduktion utan att kortsluta prissignalerna på marknaden.

Läs hela inspelet här

PDF 0.1 MB

Teknikföretagens inspel till den energipolitiska inriktningspropositionen