Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 30 nov. 2022

Välkommet elstöd – men elkrisen löser vi med mer elproduktion

Regeringen måste omgående se till att starta kraftverken som kan producera el i södra Sverige annars riskerar vi en mörk och kall vinter.

Regeringen höll idag presskonferens om det utlovade elprisstödet och beklagar att utbetalningarna till företag kommer att dröja. Hushållen lovas utbetalning under februari. Samtidigt kom nyheten att även kärnkraftverket i Oskarshamn kommer att stänga för reparation under ett antal dagar i december. Detta i tillägg till att Ringhals 4 står still och att provdriften för den nya finska reaktorn Olkiluoto 3 blir förlängd.

Elförsörjningen i södra Sverige är nu rejält hotad och priserna förväntas stiga än mer. Regeringen måste göra mer åt detta.

Teknikföretagen har i en studie från konsultföretaget WSP visat att det finns en rad kraftverk och kraftvärmeverk i södra Sverige som skulle kunna upphandlas omgående för att säkra leveransen den kommande vintern. Regeringen borde beordra Svenska Kraftnät att skyndsamt upphandla mer produktion.

­– Konsekvenserna av det senaste årets höga elpriser i södra Sverige är dramatiska – inte minst för många elintensiva industriföretag. Ovanpå de höga elräkningarna hotas företagen även av bortkoppling i vinter. Detta slår hårt mot konkurrenskraften, klimatomställningen och hela ekonomin när företagen tvingas skära ner eller stänga helt, säger Miriam Munnich, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.

Det var under sommaren 2021 som elpriset började stiga i södra Sverige. Under sensommaren i år var priset uppe på över 8 kr/KWh. Nu väntas priset igen stiga när vintern kommer och produktionen i våra kärnkraftverk minskar. Även elpriset i norra Sverige stiger är nu rekordhögt. 

För att avhjälpa problemet behövs mer fossilfri elproduktion i södra Sverige samt mer överföringskapacitet från norr. För att hantera den akuta problematiken här och nu krävs därtill viss fossil kraftproduktion på kort sikt. Det finns anläggningar att starta som skulle kunna generera en kapacitet på upp emot 3000 MW, vilket ungefär motsvarar den effekt som lagts ner i våra kärnkraftverk de senaste åren. Får vi till mer produktion i söder hjälper det även för överföringen i näten från norr och därmed till att få ner mer fossilfri el till södra Sverige och Kontinentaleuropa.

För att anläggningarna ska starta krävs att regeringen beordrar Svenska Kraftnät att upphandla verken samt ser till att regelverken anpassas utifrån den akutsituation som nu råder. Inget av detta är omöjligt, men det krävs politisk vilja och action. Görs inget riskerar det att bli mörkt ock kallt både fysiskt och i svensk ekonomi.

Kontakta