Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Slut på kompetensutvisningarna?

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att skärpa och förbättra nuvarande regler kring arbetskraftsinvandring. Tyvärr har förslagen för lite fokus på att göra Sverige mer attraktivt som land för internationell kompetens menar Teknikföretagen. Det krävs en samlad strategi för talangattraktion.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nyhet
26 apr. 2022
Sakområde:

Syftet med regeringens förslag är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, samt attrahera och behålla internationell kompetens. Ett av förslagen som klubbades igenom var att kompetensutvisningar ska motverkas. Det vill säga att arbetskraftsinvandrare inte längre ska utvisas på grund av mindre fel.

– För företag, individer och landet Sverige är det positivt att det äntligen sker ändringar. Förutom att problemet med kompetensutvisningar har drabbat både individer och företag så har det skapat en bild av det finns mycket osäkerhet kopplat till arbetstillstånd i Sverige, kommenterar Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Från Teknikföretagens håll tycker vi dock inte att detta är tillräckligt för att öka Sveriges möjligheter att vara ett attraktivt land för internationell kompetens. Det krävs ett nationellt grepp kring internationell kompetens och vi saknar åtgärder som ska öka attraktiviteten för efterfrågad internationell kompetens att söka sig till Sverige

Li Ljungberg, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Teknikföretagen leder en arbetsgrupp på tema internationell talangattraktion inom regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning. Arbetsgruppen har, med finansering från Vinnova, genomfört en studie kring hur Sverige kan kraftsamla på detta område.

– Det är många av våra grannländer som från nationellt håll arbetar strategiskt med dessa frågor och i Quebec i Kanada satsar de stora belopp på att attrahera högutbildade inom IT och sjukvård. Då är det bra att vi stoppar kompetensutvisningarna, men vi behöver göra mycket mer, avslutar Li Ljungberg.

Regeringen kommer att presentera ytterligare förslag för riksdagen kring regelverket för arbetskraftsinvandring i augusti.

Läs mer

PDF 15,7 MB

Förstudie - Nationell samordningsmodell för attraktion och mottagande av internationell kompetens

Mer på Teknikföretagen /Hjälp med ansökningar om arbetstillstånd/

Snabbare väg till arbetstillstånd