Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Så löser vi elkrisen nu

För att få ned elpriset så fort som möjligt så kan flera stillastående kraftverk i södra Sverige, med en betydande produktionskapacitet, med kort varsel sättas i gång. Tillsammans med ett antal kompletterande åtgärder, bland annat outnyttjad potential i kraftvärmeverk, skulle vi få fram cirka 3 000 MW eleffekt.

f.v: Simon Wakter, Miriam Münnich Vass, Niclas Damsgaard & Carl Berglöf f.v: Simon Wakter, Miriam Münnich Vass, Niclas Damsgaard & Carl Berglöf

Nyhet
05 okt. 2022
Sakområde:

Motsvarande mer än nettoeffekten i tre kärnreaktorer av samma storlek som Ringhals 1 eller 2. Det visar en kartläggning som Teknikföretagen gjort tillsammans med konsultföretaget WSP.

Tillsammans med flera andra åtgärder på kort sikt, inte minst energibesparing, så kommer det att ha en effekt på elpriset, som då kommer att sjunka. Rapporten och hur vi löser elkrisen så snabbt som möjligt debatterades på ett seminarium på Teknikföretagen den 5 oktober. I panelen deltog:

Miriam Münnich Vass, expert energi- och klimatfrågor, Teknikföretagen,

Simon Wakter, strategisk rådgivare, WSP

Carl Berglöf, senior rådgivare kärnkraft, Energiföretagen

Niclas Damsgaard, chefstrateg, Svenska kraftnät.  

Det är ohållbart och oansvarigt att under en längre tid elda fossila bränslen för att försörja Sverige med el. Därför bör regeringen parallellt med dessa akuta krisåtgärder säkerställa att Sverige får ett elsystem som stöttar samtliga kraftslag och som kan leverera dubbelt så mycket el år 2045.

– Dagens situation är långt ifrån önskvärd men den nya regeringen måste ta obekväma beslut för att stävja den värsta krisen och sänka elpriset. Annars riskeras Sveriges konkurrenskraft och arbetstillfällen, vilket får katastrofala ringar på vattnet, säger Miriam Münnich Vass.

Teknikföretagens förslag på akutlösningar:

  1. Beordra igångsättning av kraftverken och kraftvärmeverken!
  2. Slopa skatterna på kraftverken!
  3. Ge Svenska Kraftnät i uppgift att upphandla anläggningarna!
  4. Gör temporära undantag i miljötillstånden!
  5. Se till att det finns bränsle och nyttja beredskapslagren!
  6. Genomför en elbesparingskampanj nu!
  7. Sätt genast igång arbetet med den långsiktiga elförsörjning i Sverige för elektrifiering och klimatomställning!

Läs mer

PDF 1,7 MB

Åtgärder för lägre elpriser - En rapport för Teknikföretagen.pdf

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/debatt-sa-loser-vi-elkrisen-nu/

Debattartikel i Dagens Industri 5 okt 2022