Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Regler kring EU:s taxonomi började gälla vid årsskiftet

Sedan den 1 januari 2022 gäller nya regler som framför allt påverkar större företag, EU:s taxonomi. Syftet är att understödja investeringar som gynnar en hållbar utveckling. Reglerna har alltså börjat gälla men verkligheten kring utmaningarna inom Europas energiförsörjning har tvingat EU till att skjuta upp ställningstaganden kring hur exempelvis kärnkraft och naturgas ska klassificeras.

Foto: Erik Thor Foto: Erik Thor

Nyhet
09 feb. 2022
Sakområde:

Frågan om EU:s taxonomi är het både i Sverige och i EU. Sverige som är fjärde störst på kärnkraft i EU vill att energislaget ingår i taxonomin. Kommissionen är villig att tillmötesgå det på vissa villkor. EU-kommissionen har även öppnat för att inkludera naturgas i taxonomin. Det har väckt kritik från flera hålla och bland annat lett till att Österrike talar om att frågan måste avgöras i EU-domstolen.

Fokus hittills har varit på de klimatrelaterade milömålen och anpassningen till taxonomikriterierna sker i två steg. Under 2022 behöver större företag börja rapportera hur stor andel av verksamheten som inkluderas i de ekonomiska aktiviteter som är listade inom taxonomin. Från 2023 behöver stora företag även rapportera hur väl de uppfyller taxonomins tekniska kriterier.

För att en verksamhet ska klassificeras som hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av EU:s sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av miljömålen samt uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet.

EU:s sex miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Klimatanpassningar (anpassning till klimatförändringar)
  3. Hållbart nyttjande av vatten och marina resurser 
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.


Taxonomin omfattar initialt dels finansmarknadsaktörer och bolag som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare), dels börsnoterade företag med fler än 500 anställda.

Kontakt