Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Produktion2030 ökar innovationsförmågan inom produktionsområdet

Nioårsutvärderingen av Produktion2030 visar på starka resultat och mervärden. Programmet har bidragit till att kraftigt öka innovationsförmågan inom produktionsområdet, en betydande ökning av industrirelevant forskning i akademi och institut och en stor mobilisering till produktionsområdet med 500 nya företag som deltagit i programmets projekt.

Foto: Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030 på Teknikföretagen Foto: Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030 på Teknikföretagen

Nyhet
20 dec. 2022
Sakområde:

Utvärderingens övergripande slutsats är att Produktion2030 är både välfungerande och väl positionerat. Man slår fast att Produktion2030 har tagit rollen som mötesplats och plattform för strategisk dialog kring forsknings- och innovationsrelaterade frågor i tillverkningsindustrin, och även till stor del varit Sveriges röst på europeisk nivå.

Programmet är en väl etablerad plattform för hantering av tillverkningsindustrins viktigaste framtidsfrågor, och har en stark internationell närvaro.

(ur nioårsutvärderingen)

Enligt utvärderingen har Produktion2030 också ökat deltagarnas förmåga att samarbeta sektorsövergripande liksom sakområdeskompetensen och förmågan att fatta goda strategiska beslut i innovationsfrågor.

Produktion2030 har bidragit till omfattande kunskapsöverföring mellan deltagande aktörer.

(ur nioårsutvärderingen)

Programmets Teknikworkshoppar, där mindre företag får tillgång till ny kunskap och teknik från forskning, har hittills nått ut till 600 SME - en viktig milstolpe!

Produktion2030:s fortbildningskoncept Ingenjör4.0 fortsätter växa och hittills har 700 ingenjörer uppgraderat sin kompetens inom bland annat cybersäkerhet, AI och digitala tvillingar. Utvärderingens experter framhåller Ingenjör4.0 som state-of-the-art även internationellt och något som bör inspirera aktörer i många länder.

Läs mer

Mer på Internet https://www.vinnova.se/nyheter/2022/12/utvardering-strategiska-innovationsprogram-bidrar-till-starkt-konkurrenskraft/

Ta del av hela rapporten från utvärderingen här