Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen vill se en ny, positiv europeisk handelsagenda

En positiv europeisk handelsagenda är viktigare än någonsin. Det skriver Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg i ett brev till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Teknikföretagen är oroade över en alltmer aktiv europeisk industripolitik och vill se ett större fokus på att möjliggöra för företagen att nyttja en bredare bas av underleverantörer, både inom och utom EU:s gränser.


Nyhet
10 juni 2022
Sakområde:

Brevet från Teknikföretagen skickades den 25 maj, en vecka efter det att den handelspolitiska rådsarbetsgruppen under Anna Hallberg presenterade sin slutrapport om handelspolitik för en ny era. I rapporten nämns bland annat att strategidokument från EU till stor del förbiser vikten av en öppen handel för att förbättra industriell produktivitet.

- Vi är oroade för att osäkerheten i vår omvärld liksom under pandemin återigen kommer användas som en förevändning för en alltmer aktiv industripolitik. Det gör det än viktigare för Sverige att ta ledarskap för ett förnyat fokus på konkurrens och frihandel inom EU, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har vid upprepade tillfällen varnat för en utveckling mot en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin, mer detaljreglering i EU:s lagstiftning och en politisk vilja att styra industrins leverantörskedjor. I praktiken handlar det bland annat om en ökad användning av riktade offentliga stöd för att bygga upp inhemsk produktion inom utvalda teknologier i syfte att begränsa den europeiska industrins beroende av import från andra länder. Men även förslag som kan komma att innebära ökade dokumentationskrav samt tvingande informationsinhämtning från företag om deras leverantörskedjor, med möjlighet att utfärda exportrestriktioner vid framtida kriser.

- Utöver omfattande risker för en snedvriden konkurrens på den inre marknaden kan det även få negativ inverkan på internationell handel och leda till en politiskt driven frikopplingsprocess från andra marknader. Det vore särskilt skadligt för ett innovativt och handelsberoende land som Sverige, säger Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Teknikföretagen vill istället att politiken fokuserar på att möjliggöra för företagen att nyttja en så bred bas av underleverantörer som möjligt, både inom och utom EU:s gränser. På så sätt kan företagen göra sin egen riskbedömning och anpassa leverantörskedjorna efter störningar i världshandeln.

- EU-politiken måste skapa bästa möjliga förutsättningar att bedriva näringsverksamhet i Europa. För det är en välfungerande inre marknad och internationell handel avgörande. Det är något som måste återspeglas mycket tydligare i EU:s industripolitiska utveckling, avslutar Klas Wåhlberg.

Teknikföretagens brev till utrikeshandelsminister Anna Hallberg, med förslag till en positiv europeisk handelsagenda, finns att läsa här.