Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 13 sep. 2022

Mer el till lägre kostnad behövs för industrins överlevnad och grön omställning

Den offentliga debatten har den senaste tiden fokuserat mycket på effekterna av höga elpriser och osäker elförsörjning. Problemen är paneuropeiska och har delvis uppstått på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Lösningar på problemen haglar tätt både nationellt och inom EU för att inte ekonomin ska fallera totalt och människor behöva gå från hus och hem.

I södra Sverige står nu många företag på randen till konkurs för att elräkningen har skjutit i höjden månad efter månad det senaste året. Ingen vet heller när priserna kommer att sjunka till mer normala nivåer. För att avhjälpa problemet med höga priser behövs mer fossilfri elproduktion i södra Sverige samt mer överföringskapacitet från norr till söder. Detta går att få till lite skyndsamt med rätt politiska beslut. Under tiden behövs ett akut ekonomiskt stöd till de som är allra värst drabbade. Våra politiska partier har kommit med olika utspel under valrörelsen för att försöka mildra omständigheterna. Flera av förslagen visar sig efter lite djupare analys vara rent kontraproduktiva.   

Teknikföretagen har fördjupat sig i problematiken och dess lösningar och kommit med förslag på åtgärder som kan ge mer el och mer överföringskapacitet och därmed sänka elpriset på kort sikt. Teknikföretagen har också föreslagit en nödåtgärd för att hindra företag från att gå i konkurs under hösten.

- Vi föreslår att den nya regeringen snabbt möjliggör för mer elproduktion och elöverföring i näten till södra Sverige. Det går att få ut mer el ur våra kraftvärmeverk om skatter på denna produktion helt eller delvis tas bort och värmen kan nyttjas eller kylas bort. Kärnkraftverket Forsmark kan också producera mer el och i våra sol- och vindkraftsparker finns potentialer att få ut mer effekt. Därtill kan hela samhället spara eller energieffektivisera på kort varsel och därmed minska efterfrågan säger Miriam Munnich, ansvarig för energi- och klimatfrågor, på Teknikföretagen.

Svenska Kraftnät är en viktig aktör som nu måste agera ihop med den nya regeringen för att nyttja de flaskhalsintäkter som finns för att anskaffa mer kapacitet, möjliggöra en högre överföringskapacitet i näten samt återföra en stor del av pengarna som man inte hinner använda till sina kunder. Teknikföretagen vill se att återbetalningen sker omgående genom en klumpsumma till elintensiva företag i södra Sverige. Det är viktigt att återbetalningen frikopplas från elräkningen för att inte störa elmarknaden och spä på problemet ännu mer. Pengarna ska kunna användas fritt av mottagaren och exempelvis användas till energieffektiviserande åtgärder. Denna lösning behövs också för att bidra till elektrifieringen av industrin och samhället, i klimatsyfte.

Även EU kommer med förslag på lösningar för att få ner elpriset i Europa. Här handlar det om än mer drastiska åtgärder som pristak på gas eller alternativa energikällor som används för elproduktion. EU är också inne på att spara mycket energi och institutionerna är beredda att göra nuvarande regelverk mer flexibla genom att lätta på statsstödsreglerna. Teknikföretagen tror inte på en lösning med pristak på energikällor som behövs i elproduktionen. Att störa marknadsmekanismerna kan få oväntade, negativa konsekvenser i form av minskade investeringar i dessa kraftslag. Det blir kontraproduktivt när det är mer elproduktion som behövs. Ett pristak på gas kan minska inkomsten till ryska staten, men kan också leda till att efterfrågan på gas ökar i en tid då EU vill att den ska minska.

Utkomsten av Energiministrarnas diskussion den 9 september kommer snart leda till ett konkret förslag på ett nytt EU-regelverk som ska kunna komma på plats omgående. Även den nya svenska regeringen förväntas komma med ett konkret förslag strax efter valutgången. Teknikföretagen och våra medlemmar väntar med spänning på detta.