Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Klartecken för fortsatt cementbrytning i Slite

Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nyhet
13 dec. 2022
Sakområde:

– Beskedet är glädjande. Ett stopp i cementbrytningen hade inte bara påverkat byggsektorn, det hade slagit mot hela industrin och hela landets ekonomi, säger Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg.

– Beslutet är dock bara ett steg på vägen. Nu måste de här fyra åren utnyttjas för att få till en riktigt långsiktig lösning för cementbrytningen i Sverige. Tillståndsprocesserna måste bli mer förutsebara. Att ett tillfälligt tillstånd följs av en lösning med, i det här sammanhanget, kort datum är ett underbetyg, fortsätter Klas Wåhlberg

I princip samtliga ekonomiska bedömare förutspår en recession under nästa år. Ett stopp för cementbrytning i Sverige skulle enligt samma bedömare ha spätt på den globala ekonomiska krisens negativa följder i landet.

– Det scenariot har undvikits med den här domen. Cement är en viktig insatsvara som betyder mycket för byggande och investeringar i landet. En brist skulle inte bara befaras ge en varselvåg inom byggindustrin, även övrig industri skulle påverkas kraftigt av brist på cement, säger Klas Wåhlberg.

Sverige är idag närmast självförsörjande med 85 procent av cementbehovet tillverkat inom landets gränser. Byggföretagens senaste konsekvensanalys, framtagen tillsammans med konsultbolaget WSP, uppskattar drygt 160 000 förlorade jobb under 2023 vid ett produktionsstopp i Slite – under förutsättning att viss produktion kan upprätthållas med extern sten.