Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 16 dec. 2022

Kampanj ska höja medvetenheten om industrins beroende av en fungerande digital infrastruktur i hela landet

Teknikföretagen lanserar en ny kampanj för att höja medvetenheten om behovet av den digital infrastruktur i Sverige. Bakgrunden till kampanjen är att Sverige har en oroväckande låg 5G-täckning jämfört med andra länder i Europa.

Foto: Teknikföretagens nya kampanj
Foto: Teknikföretagens nya kampanj

Syftet är därför att uppmärksamma om industrins behov av säker digital infrastruktur och att det krävs nya målsättningar och åtgärder för snabbare utbyggnad av bredband med höjda kraven på att näten kan stå emot cyberattacker.

- Alla förstår att utan en fungerande infrastruktur slutar Sverige att fungera. Det man kanske inte tänker på och som vi vill förmedla med kampanjen är att den digitala infrastrukturen med exempelvis 5G-utbyggnaden är en viktig del i den totala infrastrukturen, säger Julia Valentin, kommunikationschef på Teknikföretagen

En digital infrastruktur i hela landet är viktigt för svensk konkurrenskraft, lika viktigt som att det finns bilvägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Det är därför djupt oroande att Sverige inte hänger med i utbyggnaden av 5G eller har några politiska ambitioner att ha en tätposition på området.

5G täckning inom EU

I Sverige är det mindre än 0,5 procent av landytan som har 5G-täckning och totalt har mindre än 20 procent av befolkningen tillgång till tekniken. Motsvarande nivå för Finland, Frankrike, Österrike och Tyskland är över 70 procent. En bidragande orsak är att utbyggnad av nästa generations mobila bredbandsnät har tagits för givet i Sverige och betraktats som en ickefråga. Nu står vi i ett läge där vi hamnat på efterkälke.

- Vi kan inte förvänta oss att någon ska trolla fram 5G -täckning i Sverige, inte ens i jultider. Tomten finns inte. Utbyggnad av digital infrastruktur kräver investeringar och tydliga målsättningar. Vi behöver därför höja ambitionerna och öka takten, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen.

Sverige var länge en ledande bredbandsnation, där självbilden gjort att frågan ansetts som avklarad, trots att kontinuerligt arbete kvarstår.

- Teknikindustrin har tidigare valt att inte fokusera på digital infrastruktur. Konsekvensen är att behoven från den del av näringslivet som står för 30 procent av exporten och drygt 50 procent av all forskning- och utveckling hamnat i skymundan och negligerats. Så kan vi inte ha det. Våra medlemsföretag finns i hela landet och är beroende av att den digitala infrastrukturen finns tillgänglig och fungerar. Det är dags att vi uppmärksammar det och påtalar att nuvarande situation inte är hållbar, avslutar Patrik Sandgren.

Vad är 5G?

5G är ett samlingsnamn för nästa generations mobila telekomnät. Det är en plattform för innovation. Tekniken erbjuder säkerhet, kapacitet och tillförlitlighet, tre egenskaper som skapar oändliga möjligheter att automatisera, fjärrstyra och analysera data i realtid. För den tillverkande industrin, gruvnäringen och de gröna näringarna är detta nyckeln till cirkulära och hållbara affärsmodeller. Yttäckning av 5G kommer bli avgörande för att fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter.