Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 18 feb. 2022

Högre ambitionsnivå behövs för svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram

För teknikindustrin i Sverige är forskning och utveckling (FoU) avgörande för konkurrenskraft och företagen investerar årligen miljardbelopp för att generera nya lösningar och produkter. För att få utväxling på dessa satsningar är EU:s forskningsprogram av central vikt, inte minst inom digitaliseringsområdet. Trots att det finns 75 miljarder kronor i potten väljer regeringen en låg ambitionsnivå. Detta är mycket oroande anser Teknikföretagen.

Inom EU genomförs just nu stora satsningar på FoU inom en rad industrirelevanta områden. Bland annat allokeras totalt 75 miljarder kronor (7,5 miljarder euro) för att främja digitalisering. För att kunna ta del av de medel som finns krävs att nationella medel tillskjuts. Regeringen har därför avsatt 50 miljoner kr per år från och med 2022 för medfinansiering av satsningar inom programmet (DIGITAL).

– Digitalisering är central för teknikindustrin i Sverige och deras möjlighet att fortsätta konkurrera på en global marknad. Kontinuerliga satsningar på FoU inom området är behövs och EUs programsatsningar är därför mycket välkommet, säger Patrik Sandgren som arbetar med digitalisering på Teknikföretagens näringspolitiska avdelning.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Med medfinansieringen säkerställs en grund för svenska aktörers möjligheter att ta del av programmets satsningar inom infrastruktur- och kapacitetshöjande projekt för bland annat molntjänster, data och AI, områden som skapar stora möjligheter för svensk industri. Regeringen beslutar också att etablera en samordningsprocess för hur medfinansiering ska hanteras.

– Sverige är ett litet land med begränsade resurser. FoU är inte gratis. Att ta del av de initiativ och strategiska satsningar som görs inom EU gör skillnad. Det innebär hävstång för våra egna insatser och att vi kan nå resultat snabbare. Utifrån detta perspektiv är det oroande att regeringen väljer en begränsad ambitionsnivå. Samordning är utmärkt men det krävs också resurser för att svenska aktörer ska kunna delta, säger Patrik Sandgren.

Tillgången till resurser är också en fråga som tidigare adresserats av Teknikföretagen inom ramen för de nationella satsningar som görs. Tillsammans med ABB, Ericsson, Saab och Vinnova bygger Teknikföretagen upp ett gemensamt innovationsprogram med fokus på avancerad digitalisering. Ambitionen är att en miljard kronor ska tillföras på årlig basis varav hälften ska komma från industrin. Medel har dock inte tillförts i den utsträckning som efterfrågats.

– Sverige har stora möjligheter inom avancerad digitalisering. Det behövs mer resurser både nationellt och för Europaprogrammen. De begränsade summor som nu görs tillgängligt sänder dessvärre fel signaler och riskerar leda till att svenska aktörer hamnar i radioskugga, avslutar Patrik Sandgren

Kontakt