Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

En strategi för internationell talangattraktion – ja tack

Det är positivt att den nya regeringen har uttryckt att situationen för den kvalificerade arbetskraftsinvandring ska förbättras, men det är mycket att göra och det brådskar. Våra grannländer och konkurrentländer är mer på hugget och anstränger sig hårt för att locka till sig världens talanger. Sverige måste underlätta – inte försvåra - för personer med efterfrågad spetskompetens att komma hit och arbeta.


Nyhet
16 nov. 2022
Sakområde:

Det är ingen hemlighet att vi är inne i en grön industriell revolution. Det är lätt att glädjas över den teknikutveckling och innovation som just nu sker och som ger hopp i för övrigt ganska dystra tider. Men trots detta finns en fråga som gnager och som måste besvaras. Vilka är de personer som ska arbeta med att genomföra den gröna omställningen? Klimatomställningen skapar nya kompetensbehov för företagen och det kommer inte att räcka med den kompetens som finns i Sverige. Det kommer att krävas större reformer för att på sikt öka utbudet av efterfrågad kompetens. Möjligheten att lösa kompetensbristen enbart genom att exempelvis få fler att välja att flytta till industrisatsningarna i norr och väst är liten. Detta eftersom stora spännande satsningar med stora behov av kvalificerad personal sker samtidigt på flera, geografiskt spridda platser i vårt avlånga land. Det står helt enkelt tydligt att fler personer måste lockas att söka sig till Sverige.

Som företrädare för svensk industri är det beklagligt att se hur frågorna om att attrahera utländsk kompetens hanteras. Nya direktiv och regler kommer från många olika håll, köerna hos Migrationsverket har växt lavinartat och en utredning tittar just nu på att återinföra arbetsmarknadsprövning och på så vis också skärpa arbetskraftsinvandringen.  Samtidigt som Sveriges konkurrentländer anstränger sig hårt för att locka till sig världens talanger gör Sverige tvärtom. Det duger inte. Nu är det givetvis prioriterat att se till att handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas. Men ambitionen kan inte stanna där. Se till exempel på vårt grannland i öst- Den  finska regeringen lanserade från sitt närings- och arbetsmarknadsdepartement  för flera år sedan ett ”Talent Boost”-program för att överbrygga de hinder som uppstår när en fråga berör flera departements ansvarsområden. All myndighetsservice kopplat till arbetskraftsinvandring är också samlat under ett och samma tak.

Det finns en komplexitet i frågan om arbetskraftsinvandring som inte ska förringas. Kringgående av lagstiftning och missbruk ska motverkas. Samtidigt är det viktigt att inte heller förringa att det råder internationell konkurrens om arbetskraft inom flera områden. Sverige behöver fortsätta positionera sig som ett attraktivt val för skickliga personer inom teknik och IT, förslagsvis genom en nationell strategi och samling på detta område. Strategin behöver omfatta såväl regelverket för arbetskraftsinvandring, bättre myndighetssamverkan som högskolepolitiken och internationella skolor.
Sverige har en lång historia och erfarenhet av arbetskraftsinvandring och internationella företag. Detta har tjänat oss väl över tid.

Teknikföretagen och våra medlemsföretag bistår gärna i diskussionerna!