Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Alla verktyg behövs för att säkra industrins kompetensförsörjning

Regeringen har uttryckt att situationen för den kvalificerade arbetskraftsinvandring ska förbättras, men det är mycket att göra och det brådskar. Teknikföretagen efterfrågar både förbättrade regler och tydligare strategier.

Foto: Li Ljungberg, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Foto: Li Ljungberg, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Nyhet
21 okt. 2022
Sakområde:

De senaste dagarna har medierapporteringen kring arbetskraftsinvandring varit intensiv. Nyligen rapporterade Dagens Nyheter att åtstramningar av arbetskraftsinvandringen kan hota den gröna omställningen i norra Sverige - DN.SE

- Vi kan konstatera att totalen av teknikutbildade i Sverige inte räcker. Läget var ansträngt i våra två nordligaste län redan innan den stora nyindustrialiseringen och om Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation i den globala konkurrensen krävs tillgång till internationell spetskompetens. Att Sverige är attraktivt för internationell kompetens är en högt prioriterad näringspolitisk fråga, säger Li Ljungberg, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Teknikföretagen anser att alla verktyg behöver användas för att säkra företagens kompetensförsörjning. Det inkluderar att utbildningssystemet i större utsträckning behöver dimensioneras och anpassas till företagens behov, samtidigt som det behövs fler omfattande utbildningar som är anpassade för yrkesverksammas behov för att bygga på och om sin kompetens. Sverige behöver också aktivt jobba för att vara ett attraktivt land för internationell kompetens och att fler som står utanför arbetsmarknaden kommer i jobb.

- Det finns ingen motsättning i dessa olika verktyg. Teknikjobb har en hög sysselsättningsmultiplikator och generar ytterligare 1,2 jobb i Sverige. Kan en position för en batterispecialist tillsättas generas således ytterligare arbetstillfällen. Att säkerställa att företagen kan satsa på verksamhet i Sverige är således win win! De senaste åren har varit intensiva inom arbetskraftsinvandringsområdet och 1 juni trädde många ändringar i regelverket i kraft. Men för företagen och individen är det otroligt viktigt med förutsägbarhet och transparens i arbetstillståndsprocessen - de vill veta vad som gäller. Det är positivt att den nya regeringen har uttryckt att situationen för den kvalificerade arbetskraftsinvandring ska förbättras, men det är mycket att göra och det brådskar. Våra grannländer och konkurrentländer är mer på hugget och anstränger sig hårt för att locka till sig världens talanger, säger Li Ljungberg

Teknikföretagen efterfrågar:

  • Regeringen bör redan nu göra tydliga skrivningar i sitt regleringsbrev till Migrationsverket inför 2023. Handläggningstiderna måste kortas och arbetstillståndsprocensen behöver bli effektiv och transparent i vilka krav som ställs. 
  • Det behövs en nationell strategi och samordning för global talangattraktion för att stärkas Sveriges position framåt och för att undvika nya flaskhalsar. Strategin måste inkludera flera sakområden såväl tillåtande regelverk som skattelättnader samt marknadsföring mot målgruppen i andra länder.