Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Vissa ändringar i sjukförsäkringen gällande sjukpenning

Riksdagen har beslutat om ändrade regler inom sjukförsäkringen gällande prövningen av rätten till sjukpenning mellan dag 180 – 365.


Nyhet
01 apr. 2021
Sakområde:

Från och med den 15 mars 2021 gäller vissa ändringar i socialförsäkringsbalken. Genom lagändringen ges sjukskrivna större möjligheter att återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Teknikföretagen vill göra våra medlemsföretag uppmärksamma på att dessa ändringar inte är tillfälliga.

– Riksdagen har beslutat om ändrade regler för sjukpenningen när det gäller prövning av arbetsförmågan dag 180 till 365 i ett sjukfall, berättar Daniel Svenvik, jurist på Teknikföretagen. Enligt huvudregeln ska en arbetstagares rätt till sjukpenning efter dag 180 prövas mot arbetsförmåga för normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden. Enligt tidigare regler kunde undantag från en sådan prövning göras vid särskilda skäl.

Enligt den nya undantagsregeln ska arbetstagarens arbetsförmåga prövas mot arbetsförmåga hos sin nuvarande arbetsgivare även för perioden dag 180 – 365 i sjukfallet om det finns övervägande skäl för att inte pröva den försäkrades arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden.

Detta innebär att det vid Försäkringskassans bedömning av rätt till sjukpenning räcker om mer talar för än emot att arbetstagaren kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare i samma omfattning som tidigare inom ett år för att undantagsregeln ska kunna tillämpas.

– Det kan exempelvis röra sig om fall där den sjukskrivne följer en plan som upprättats tillsammans med arbetsgivaren, där målet är återgång i arbete senast dag 365 hos arbetsgivaren i samma omfattning som innan sjukfallet, eller när den sjukskrivne följer en plan som tagits fram i samarbete med företagshälsovård eller av hälso- och sjukvård, såväl avseende arbetsplatsinriktade åtgärder som medicinska åtgärder, säger Daniel Svenvik.

Även när den sjukskrivne trappar upp sin arbetstid med målet att återgå i samma omfattning som innan sjukfallet hos arbetsgivaren senast dag 365 kan vara skäl för att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete.

När en läkare i ett läkarintyg bedömt att patienten kan förväntas återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365, kan det innebära övervägande skäl för att skjuta upp en prövning mot hela arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är dock fortfarande att Försäkringskassan kommer bedöma arbetsförmågan mot alla arbeten på arbetsmarknaden när det gått mer än 180 dagar i en sjukperiod, men genom lagändringen ökar möjligheten till att göra undantag.

De nya reglerna gäller även pågående sjukfall vid prövning av rätt till ersättning för dagar efter ikraftträdandet.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Frånvaro på grund av sjukdom dag 15- (Sjukpenningperioden)/

Läs mer om Frånvaro på grund av sjukdom dag 15- (Sjukpenningperioden) i Arbetsgivarguiden

Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen i Arbetsgivarguiden. Om du inte har ett konto, skapa ett här.