Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Utredningen om arbetskraftsinvandring måste säkerställa att åtgärderna träffar rätt

Teknikföretagen välkomnar att utredningen om arbetskraftsinvandring lägger fram förslag som kan hindra missbruk av regelverket. Samtidigt brister förslagen för hur Sverige ska attrahera högkvalificerad kompetens.

Foto: Bredda Bilden / Emilia Jiménez-Bergmark Foto: Bredda Bilden / Emilia Jiménez-Bergmark

Nyhet
03 nov. 2021
Sakområde:

Igår överlämnades slutbetänkandet "Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m." till justitieminister Morgan Johansson. Utredningen tillsattes för att föreslå åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Utredningen är omfattande. Några av de områden som utredningen har haft i uppdrag att arbeta med är både inkomstnivån och sysselsättningsgrad för att få arbeta i Sverige. Utredningen konstaterar att det inte verkar vara inkomstnivån i sig som är det mest problematiska, snarare att det förekommer att arbetskraftsinvandrare tvingas betala tillbaka delar av lönen till arbetsgivare.

Utredningen föreslår kriminalisering av handel med arbetserbjudande och arbetstillstånd. Dessutom föreslår utredningen att ett nytt brott ska införas, exploatering av utländsk arbetskraft. Dessa förslag stödjer Teknikföretagen.

– Men utredningens konsekvensanalys ger en för ensidig bild av situationen. De allra flesta företag gör rätt för sig och anställer medarbetare med högt efterfrågad kompetens, och de tillämpar schyssta anställningsvillkor, poängterar Anton Wemander Grahm, jurist på Teknikföretagen.

Teknikföretagen kan tyvärr konstatera att förslagen för hur Sverige ska attrahera högkvalificerad kompetens brister.

– Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för Sverige. Det är brist på kompetens inom många teknikområden, vilket försvårar företagens möjlighet att växa och i förlängningen att bedriva verksamhet i Sverige. Svårigheterna att rekrytera påverkar företag i hela landet och gäller många olika yrkesgrupper. Tyvärr har utredningen för lite fokus på insatser som handlar om att öka attraktiviteten för efterfrågad internationell kompetens att söka sig till Sverige, kommenterar Li Ljungberg som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Teknikföretagen leder en arbetsgrupp på tema internationell talangattraktion inom regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning.

– Vi arbetar just nu med hur en studie kring hur Sverige kan kraftsamla på detta område. Denna studie har utredningen uppmärksammat och det tycker vi är positivt, säger Li och avslutar:

– Den senaste tiden har det kommit nya krav och ändrade spelregler från många olika håll på detta område. Det gör det svårt för företag, individer och universitet att förhålla sig till vad som gäller. Den osäkerheten underlättar inte rekryteringen av efterfrågad kompetens.

Vid frågor, kontakta