Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Teknikföretag står bakom Sveriges topplacering som innovationsland

Sverige hamnar på förstaplats när innovationskraften jämförs mellan EU:s medlemsländer. Topplaceringen beror till stor del på det strategiska forsknings- och utvecklingsarbete som teknikföretag genomför. I jämförelse med andra medlemsländers statliga engagemang finns det däremot mer att önska i Sverige menar Teknikföretagen.


Varje år genomför EU-kommissionen en ranking av Europas länder med avseende på innovationskraft. Syftet är att jämföra möjligheterna att bibehålla och utveckla konkurrenskraft. I den senaste rankingen hamnar Sverige på förstaplats med påtagliga styrkor inom ett flertal områden

– EU-kommissionens sammanställning visar tydligt att Sveriges ledande position beror på våra teknikföretag. Teknikföretagens investeringar i forskning- och utveckling, kombinerat med deras övriga innovationsaktiviteter skapar basen som gör att Sverige kan exportera högteknologiska produkter, och därmed skapa kvalificerade jobb, säger Patrik Sandgren som arbetar med digitaliseringsfrågor vid Teknikföretagens Näringspolitiska avdelning.

Samtidigt som Sverige uppvisar många styrkor finns det också förbättringspotential. Trots att Sverige har profilerat sig i fronten för en grön omställning och en cirkulär ekonomi är resursproduktiviteten under genomsnittet för EU. Detsamma gäller statligt stöd för behovsmotiverad forskning och utveckling i näringslivet.

– Sverige behöver gå från ord till handling när det gäller grön teknik. Här spelar staten en viktigt roll för att, tillsammans med näringslivet, genomföra de insatser som behövs. Med tanke på den låga grad av medel som fördelas till behovsmotiverad och industrirelevant forskning- och utveckling så är det tydligt var åtgärder skulle göra mest nytta. En kraftfull satsning på digitalisering skulle vara ett bra första steg, avslutar Patrik Sandgren.

Läs mer

Mer på Internet https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_sv

European innovation scoreboard 2021


Senaste nyheterna från Teknikföretagen