Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svara på vår medlemsenkät om kompetensbehovet

Inom kort kommer drygt 1000 slumpmässigt utvalda medlemsföretag att ta emot en enkät per post. Enkäten kartlägger kompetensbehovet bland Teknikföretagens medlemmar och kommer att spela en viktig roll inom vårt arbete med utbildningspolitik och kompetensförsörjning.


Nyhet
22 okt. 2021
Sakområde:

Teknikföretagen har skickat ut en enkät till medlemsföretagen om kompetensbehovet idag och på sikt. Den har skickas ut per post och det är ungefär 1000 slumpmässigt utvalda medlemsföretag som kommer att få den. Det tar knappt 20 minuter att svara på enkäten.

– Vi hoppas att så många företag som möjligt tar sig tid att svara. En av Teknikföretagens prioriterade frågor är kompetensförsörjning, och för att vi ska kunna göra rätt prioriteringar behöver vi ett aktuellt och gediget underlag från våra medlemmar, berättar Li Ljungberg, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Enkäten behandlar rekryteringsläget och efterfrågeutvecklingen på olika yrkesroller och kompetenser. Enkäten kommer att kompletteras med fokusgrupper och djupintervjuer med utvalda företag för att få en fördjupad bild av rekryteringsläget idag, samt utvecklingen framöver. Eftersom Teknikföretagens medlemmar utgör en heterogen skara företag är inte alla frågor aktuella för alla företag. Därför finns svarsalternativet ej relevant och det går också bra att hoppa över frågor för en smidig ifyllnad av enkäten.

– Enkäten är en uppföljning på den undersökning vi gjorde för fyra år sedan, som vi har haft mycket stor nytta av i politiska kontakter, debatter och samarbetsforum. Får vi lika många svar den här gången kan vi bryta svaren på regional nivå vilket är värdefullt, menar Li Ljungberg.

Vid frågor, kontakta