Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Stöd till startups inom avtal och allmänna bestämmelser

Tillsammans med projektet Produktionsänglar bidrar Teknikföretagen till ökad kunskap inom avtalsrätt för startupbolag.


Nyhet
26 apr. 2021
Sakområde:

Produktionsänglar, som är ett samarbete mellan Södertälje Science Park och KTH, stöttar svenska startups och mindre företag som vill skala upp en fysisk produktion från prototyp till serieproduktion i Sverige. De strävar också efter att underlätta för svenska leverantörer att hitta nya kunder och ge dem möjligheter att testa tillverkning av nya produkter i liten skala.   

Det långsiktiga målet är att öka produktion i Sverige för att bibehålla jobb och konkurrenskraft samt minska sårbarheten med globala leverantörskedjor.    

Produktionsänglar har tagit fram utbildningsmaterial för startupbolag inom områdena kravspecifikation, IP-frågor och avtalsfrågor.   

Teknikföretagens affärsjurister har bidragit genom att spela in introduktionsfilmer inom området avtalsrätt. En av filmerna tar upp varför man ska träffa avtal och den andra handlar om allmänna bestämmelser/standardavtal. Filmerna lanserades under Science Week i februari 2021.

"Genom att öka kunskapen stöttar vi nystartade, innovativa företag i sin process att våga satsa framåt."

– Genom att öka kunskapen stöttar vi nystartade, innovativa företag i sin process att våga satsa framåt. Det ger också leverantörer trygghet att våga sälja sina produkter på denna marknad, och på så sätt bidra till den gemensamma utvecklingen av produktion i Sverige, säger Pia Ekelund Thörn, affärsjurist på Teknikföretagen.

Se filmerna

Mer på Internet https://www.produktionsanglar.se/utbildningsmaterial/

Se filmerna på Produktionsänglars hemsida

Affärsjuridiska guiden 

I Affärsjuridiska guiden på Teknikföretagens webbplats kan du läsa mer om vad vi på Teknikföretagen kan stötta dig som medlem med inom affärsjuridik.

Standardavtal Premium 

Standardavtal Premium är en abonnemangstjänst som Teknikföretagen tillhandahåller där du får tillgång till de flesta standardavtal som du och ditt företag behöver i köp- och försäljningsverksamheten. Denna betaltjänst är även öppen för företag som inte är medlemmar i Teknikföretagen.